Seminar om økologisk landbruk 9. - 11. mars

Vi er - historisk sett – inne i ei svært spanande brytingstid.

Det handlar om miljø og klima, befolkningsvekst, jord, vatn og mat. Kanskje det viktigaste, men minst påakta, skifte skjer innan landbruket.


Seminaret vil mellom anna handle om:

● Den store omvegen -  landbruksutvikling frå mellomalderen til framtida.

● Økologisk landbruk - Samanhenger frå jord til bord til helse.

● Landbruket sitt forhold til klima, miljø, jordliv, dyreliv.

Førelesarar:  
Emil Mohr
Arvid Wold


Eva Fjeldstad

Daan Ente


Bhanumathi Natarajan

Vidar Rune Synnevåg

Healthy diet, Healthy planet

Kurs i indisk vegetarmat 10.-11. mars

Å ete vegetarisk er eit effektivt, fornøyelig og miljøvenlig sett å skaffe seg god helse. Jo meir vi brukar grøne vekster i maten, jo meir bidrar vi til ein sunn planet. Mange av verdas store mattradisjonar ber preg av dette. Vi vil lage både nord-indisk og andre typer vegetarkost. 

Kursleiar:     Bhanumathi Natarajan 


Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verda står framfor store utfordringar og dei som bur på jorda står kanskje ved det viktigaste vegvalet til alle tider. Verdas fredsorganisasjon FN har sett fokus på dei mest sentrale problema og har utpeikt tre store mål: FRED, UTVIKLING og MILJØ.  Verdas framtid avhenger av at vi lærer å løyse konfliktar på fredfullt vis, syte for rettvis utvikling, og nytte naturen utan å gjere skade på han.  Det er grunnen til at vi har skipa Hardangerakademiet, eit fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980