Harangerakademiet bilde 01

     


Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø

Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor etableres nå et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.


 

God helse for hele mennesket – i en ny tid!

24. - 26. FEBRUAR  Hold av den helgen!


Sammen med noen av våre fremste fagfolk ser vi nærmere på utviklingen innen forståelse av helse, relatert til ernæring, psyke, bevegelse, sosiale relasjoner og kultur.

Foredragsholdere:
 
Tor Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi:
Gregory Bateson «Alt henger sammen med alt». Mennesket i helheten, og betydningen av sosialt liv og relasjoner.

Vidar-Rune Synnevåg, økologisk gårdbruker:
Fra jord til jord. Menneskets plass i kretsløpet.

Anna Luise Kirkengen, professor i allmennmedisin:
Mennesket, «medisin» og helhet.

Elling Ulvestad, professor i cellebiologi og immunologi:
Mennesket og mikrobene, og Den rette måten å være i verden på. Muliggjørende vilkår for adferd, vitenskap og naturforvaltning.

Johnny Laupsa Borge, ernæringsfysiolog:
Menneskets kosthald i eit evolusjonært og biokulturelt perspektiv – kva er vi best tilpassa å eta?

Erik Larsen, sosialpedagog: Omsorg og kjærlighet som livskvalitet.


PROGRAM


Fredag

18.00-19.00 Registrering, innkvartering, mat.

19.00 Kurset begynner, presentasjon, påmelding til arbeidsgruppene, innledning til kurset.

19.30 Tor Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi:

Gregory Bateson «Alt henger sammen med alt». Mennesket i helheten.

20.30 Møte i arbeidsgruppene. Kjøkkengruppen fyller ut sine arbeidsøkter.

21.00 Vidar-Rune Synnevåg, økologisk gårdbruker:

Fra jord til jord. Menneskets plass i kretsløpet.

22.00 Sosialt samvær

Lørdag

7.45 Frokost.

8.30-09.15 Anna Luise Kirkengen, professor i allmennmedisin:

Mennesket, «medisin» og helhet.

9.30-11.30 med innlagt pause.

Elling Ulvestad, professor i cellebiologi og immunologi:

Mennesket og mikrobene.

12.00-12.30 Praktisk arbeid.

12.30-13.30 Lunsj og kaffe

13.30-15.00 Tor-Johan Ekeland: Betydningen av sosialt liv og relasjoner.

15.00 Kaffepause m noget attåt.

15.10-16.40 Johnny Laupsa Borge, ernæringsfysiolog:

Menneskets kosthald i eit evolusjonært og biokulturelt perspektiv – kva er vi best tilpassa å eta?

16.40-17.10 Yoga / spasersamtaler i nærmeste omgivelser.

17.10-18.40 Erik Larsen, sosialpedagog:

Omsorg og kjærlighet som livskvalitet.

19.00-21.00 Middag m kaffe og dessert

21.00 Film: Et vitenskapelig paradigmeskifte: «Bevissthetens kreative spill»

Søndag

08.00-09.00 Frokost.

09.00-09.20 Yoga.

09.20-11.30 Elling Ulvestad:

Den rette måten å være i verden på. Muliggjørende vilkår for adferd, vitenskap og naturforvaltning.

11.30-12.30 Lunsj m kaffe.

12.30-13.00 Rydding / vasking.

13.00-13.30 Oppsummering, blikket framover, avslutning og veien videre.

13.30 Avgang buss til Oslo 14.00, og ferge til Tørvikbygd 14.10

   
Påmelding her


Frokost i de grøne - Kopi (1024x767)

Kommende kurs / arrangement


Grunnkurs i fred, utvikling & miljø 2016/ 2017

- et kurs som søker helhetlige svar, for et bedre liv, en bedre verden. 
Seks helger- seks tema.   Kurset du har savnet?


Grunnkurs 2016/ 2017
Informasjon og påmelding

Brosjyre for hele kursserien (i pdf)

VELKOMMEN!

INTERNASJONAL FREMTIDSFORSKER-KONFERANSE 7.- 9. juni 2017

7. - 9. juni 2017 blir det arrangert internasjonal fremtidsforskerkonferanse ved Hardangerakademiet i Jondal. Det er den 22. konferansen til World Futures Studies Federation. Konferansens tittel: "HUMANKIND 2050: Peace * Development * Environment"  Forskere, næringsliv og publikum er velkomne til å delta. 


Sommersymposium 28.-30. juli 2017

Spennende program er under planlegging.

Informasjon legges ut så snart programmet er fastlagt.


I JONDAL VED HARDANGERFJORDEN NÆR FOLGEFONNA

folgefonna breførarlag1

Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

cc John_B                                     Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

Les mer om Jondal                               

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA
Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org