Harangerakademiet bilde 01

     


Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø

Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor etableres nå et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.


 

Merk: NYTT kurs i økologisk hagebruk helga 12. - 14. mai

 «Økologisk dyrking – berre ein trend?» 
Praktisk kurs i økologisk hagebruk, med opplæring og arbeidsøkter i hage og åker, men og med nokre forelesingar i emne om organisk biologisk – og biologisk dynamisk dyrking, permakultur og historisk utvikling av landbruket.


Same helg blir det også kurs i pilfletting.


Økologisk dyrking og dyrking av eigen mat er ei trend i tida, men kan fort bli meir enn ei trend – fordi det kan bli naudsynt å bidra med trygg og berekraftig mat både til eige bruk, for større sjølberging i Noreg og dermed «for verda».


Kurset gjeld som kurs 6 i grunnkursserien for 2016/2017.


Ein kan også delta på ein av dagane, på enkeltemne eller forelesingar.


Fleire detaljar kjem.

For meir informasjon: 991 69 281  eller 469 37 878


For PÅMELDING trykk her                                          


   


Økologisk hagebruks kurs V 2016
Programplat V 2017 PNG

Kommende kurs / arrangement


Grunnkurs i fred, utvikling & miljø 2016/ 2017

- et kurs som søker helhetlige svar, for et bedre liv, en bedre verden. 
Seks helger- seks tema.   Kurset du har savnet?


Grunnkurs 2016/ 2017
Informasjon og påmelding

Brosjyre for hele kursserien (i pdf)

VELKOMMEN!

INTERNASJONAL FREMTIDSFORSKER-KONFERANSE 7.- 9. juni 2017

7. - 9. juni 2017 blir det arrangert internasjonal fremtidsforskerkonferanse ved Hardangerakademiet i Jondal. Det er den 22. konferansen til World Futures Studies Federation. Konferansens tittel: "HUMANKIND 2050: Peace * Development * Environment"  Forskere, næringsliv og publikum er velkomne til å delta. 


Sommersymposium 28.-30. juli 2017

Spennende program er under planlegging.

Informasjon legges ut så snart programmet er fastlagt.


I JONDAL VED HARDANGERFJORDEN NÆR FOLGEFONNA

folgefonna breførarlag1

Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

cc John_B                                     Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

Les mer om Jondal                               

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA
Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org