Folkets fredspris til Johan GaltungI går ble årets Nobelpris tildelt ICAN, en utdeling som man bare kan bejae og glede seg over.  

En uke tidligere mottok Johan Galtung "Folkets fredspris" for 2018 på Svanviks gamle skole ved Stocken på Orust, et stykke nord for Göteborg.  Galtung er flere ganger nominert til Nobels fredspris for sitt utrettelige og store fredsarbeid gjennom et langt liv, uten at den norske Nobelkomite har forstått å verdsette hans innsats. 

I år fikk han derimot det gledelige budskap at han var tildelt "Folkets fredspris" i Sverige, the Peoples Nobel, som den også kalles.


Slik forholdene har utviklet seg rundt Nobelprisen i Norge, med partipolitikere ved roret og flere tildelinger mer eller mindre i strid med Nobels testamente (med årets som et meget hederlig unntak!), var det nok en særlig stor glede for Galtung å få denne folkets fredspris.  Det gav han sterkt uttrykk for i sin takketale som vi med glede gjengir nedenfor.  Han uttrykker at han er rørt over å få bekreftelse for at hans budskap er tatt imot, er forstått og er blitt verdsatt.


Du kan lese hele hans takketale her


Vi i Hardangerakademiet gleder oss med ham og gratulerer hjertelig!  Vi håper at vi etter hvert kan bidra med å videreføre særlig hans dialogarbeid og - metode på Jonatunet.  Vi er dypt takknemlige for den visdom og inspirasjon han har delt med oss og fremdeles gir. Neste gang Johan Galtung kommer blir til symposiet siste helg i juli - som vanlig!
Velkomne til kurs 19. - 21. januar 2018:  

Økologisk økonomi 

- fra vekstøkonomi 

til kretsløpsøkonomi


Økologisk økonomi skiller seg fra mainstream økonomi langs flere dimensjoner; virkelighetsoppfatning, økonomisk system, næringslivspraksis, og menneskesyn.

Kort sagt handler det om å gå fra konkurranse til samarbeid; fra lineære til sirkulære verdikjeder; fra vekst i forbruk til økt livskvalitet; fra globalisering til lokalisering.


Forelesere:

Ove Jakobsen


Are IngulfsvannØystein Nystad


Vivi StorslettenAmsale Temesgen.


Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verda står framfor store utfordringar og dei som bur på jorda står kanskje ved det viktigaste vegvalet til alle tider. Verdas fredsorganisasjon FN har sett fokus på dei mest sentrale problema og har utpeikt tre store mål: FRED, UTVIKLING og MILJØ.  Verdas framtid avhenger av at vi lærer å løyse konfliktar på fredfullt vis, syte for rettvis utvikling, og nytte naturen utan å gjere skade på han.  Det er grunnen til at vi har skipa Hardangerakademiet, eit fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980