Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor er det nå etablert et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 Velkommen til kurs 3. - 5. november 2017:  Veier til fred

Seminar om dialog, forsoning og fredsbygging. Konflikter i verden i dag, og hindringer for fred.  Norges utenrikspolitiske deltakelse. Hvordan kan Norge bli en fredsnasjon?Trykk her for å lese mer


Velkommen til kurs 4. - 5. november:
Middelhavsmat

Ny forskning bekrefter det mange allerede har erfart; Mattradisjoner fra landene rundt middelhavet kan virke forebyggende på en rekke moderne livsstilsykdommer.

Kursleder: Richard Hyams  

Kurspris: 1000,-

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980