Økosofisk naturnærvær; Ett med naturen - Ett med tilværelsen

Seminar 20. - 22. april 2018

 Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme på oss selv som natur? 

 Hva vil det si å være naturnær? 

 Hvordan kan naturen utvide vårt nærvær i verden?

På dette helgekurset vil vi utforske vår evne til oppmerksomt naturnærvær gjennom ulike øvelser, meditasjoner og samtaler, både i og med natur. Vi vil bli mer oppmerksomme på hvordan pusten vår knyttes til livspusten i naturen. Vi vil få en innføring i «mindfulness» etter Thich Nath Hahn, der fred står sentralt, men her praktisert i tilknytning til den indre og ytre natur som indre og ytre fred. Vi vil bli kjent med hvordan oppmerksomt naturnærvær er en videreføring av Arne Næss sine livsfilosofiske tanker og en dybdeøkologisk tilnærming som søker å gjenfortrylle naturen som selvet.


Kontakt: hardangerakademiet(a)gmail.com