Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verda står framfor store utfordringar og dei som bur på jorda står kanskje ved det viktigaste vegvalet til alle tider. Verdas fredsorganisasjon FN har sett fokus på dei mest sentrale problema og har utpeikt tre store mål: FRED, UTVIKLING og MILJØ.  Verdas framtid avhenger av at vi lærer å løyse konfliktar på fredfullt vis, syte for rettvis utvikling, og nytte naturen utan å gjere skade på han.  Det er grunnen til at vi har skipa Hardangerakademiet, eit fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 

Velkomne til kurs 18. - 19. november:  Healthy diet - Healthy planet 


Å ete vegetarisk er ein effektiv, fornøyelig og miljøvennlig måte å skaffe seg god helse på. Dess meir vi inkluderer grønne vekster i maten, dess meir bidrar vi til ein sunn planet. Mange av verdas store mat-tradisjoner er prega av dette. Vi vil lage både nord-indisk og andre typar vegetarkost.


Kursleiar: Bhanumathi Natarajan

Kurspris: 1000,-


Velkomne til kurs 19. - 21. januar 2018:  

Økologisk økonomi 

- fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi
Økologisk økonomi skiller seg fra mainstream økonomi langs flere dimensjoner; virkelighetsoppfatning, økonomisk system, næringslivspraksis, og menneskesyn.

Kort sagt handler det om å gå fra konkurranse til samarbeid; fra lineære til sirkulære verdikjeder; fra vekst i forbruk til økt livskvalitet; fra globalisering til lokalisering.


Forelesere:

Ove Jakobsen

Are Ingulfsvann

Øystein Nystad 

Vivi Storsletten

Amsale Temesgen.

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980