I et forsøk på å se tilværelsen og verdens utfordringer i sammenheng planlegger Hardangerakademiet ulike kurs innenfor, og på tvers av, våre hovedpillarer - Fred, Utvikling og Miljø. 


Program for våren 2019 er under planlegging i disse dager.  I mellomtiden kan du la deg inspirere og berike av nedenstående videosnutter, som en slags introduksjon til våre hovedtemaer:  


Prof. Johan Galtung
på Litteraturhuset i Bergen 20/4-2015.

Om hvordan krig er kortsluttede og kontraproduktive svar på legitime (og illegitime) behov - og om alternativene som åpner seg om man identifiserer behovene og løser konfliktene.
 
Med konkrete geopolitiske eksempler.
 
(Youtube-video - Åpner i eget vindu)


Prof. Ove Jakobsen under Temporary Academy, Kristiansand 12.9.2014. 


Innførende foredrag om ØKOLOGISK ØKONOMI OG ETIKK som del av et to-dagers seminar.


(Ove Jakobsen utdyper Hardangerakademiets visjon mellom 1:11:05 og 1:13:05)

 
Kontakt: hardangerakademiet(a)gmail.com