Fredag 26/7 18:00 - 22:00Fredrik Heffermehl:

•  "Nobels fredspris – visjonen som forsvant"

       Kan Alfred Nobels fredsvisjon gjenopplives?

 

 

Lørdag 27/7 09:00 - 21:30

 

Johan Galtung: 
  

Helene Bank:   
     

Ola Tunander: 

 
Ove Jakobsen: 

•  "State of the world 2019"    "Demokrati, matsikkerhet og global handelspolitikk"

       Den globale kampen om maten

 

•  "Hvordan starte en krig"

       Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat

 

•  "Økologisk økonomi for livskraftige lokalsamfunn" 

I tillegg til foredragene inneholder programmet Workshops og Open Space dialog. 

 

 

Søndag 28/7 09:00 - 14:00

 

Søndag formiddag stiller vi spørsmålet - Hva nå, Europa? – i en panel/plenumssamtale der alle foredragsholderne deltar med sitt perspektiv.

     


Org.nr:  989 917 072 MVA     Bankkonto: 3450 35 96980

Direkte adresse til engelsk side:  hardangerakademiet.org