Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor er det nå etablert et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 

Jonatunet med hage og kjøkkenhage


Velkommen til eit annleis kurs, 15. - 17. sept.  2017

Vegar til endring - Eigenendring, samfunnsendring, systemendring.

Kvar av oss kan endra verda litt - eller mye - og gjer det kvar eineste dag med våre val. Kva om vi kunne gjere det meir medvete og informert? 

Dette seminaret er eit forsøk på å få til dette ved å utforske både verda og oss sjølv. Korleis kan ein påverke verda mest effektivt ut fra sin ståstad og sine mål? Kurset øver kritisk sans og sjølverkjenning som vil hjelpe deg å lykkast som "verdensendrar".

Eit teoretisk og praktisk kurs ved: 

Himanshu Ardawatia, konsulent, om han sjå t.d.  https://www.youtube.com/watch?v=yRNNdKa4tgk

Kristian Flo, miljøterapeut, aktiv i Hardangerakademiet

Øystein Melvær Øgaard, bussjåfør, aktiv i Hardangerakademiet

Reinhard Haverkamp, kunstnar, aktiv i Hardangerakademiet


"Be the change you want see in the world!" (Mohandas Gandhi)

Meir informasjon kjem.

For påmelding gå til "Påmelding" øvst i hovudmenyen. 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980