Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor er det nå etablert et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 

Symposium 2017 - Banner nettside


Årets symposium setter fokus på tre store kultursfærer som vi vet alt for lite om, men som vil spille en avgjørende rolle i verdens felles fremtid; den indiske, den russiske og den sino-asiatiske. Den russiske vil få mest plass, fordi Russland er vårt naboland, med 196 km felles grense, og vårt bilaterale forhold utfordres i dagens politiske og diplomatiske ordskifte, som lett blir demoniserende og ensidig. Vesentlige hendelser og ytringer fra Russiske primærkilder formidles aldri i vestlige medier. Hvordan kan vi forstå og agere fornuftig i forhold til en nabo vi ikke kjenner?I JONDAL VED HARDANGERFJORDEN NÆR FOLGEFONNA

folgefonna breførarlag1

Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

cc John_B                                     Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

Les mer om Jondal                               

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980