27 - 29. sept 2019: Økonomi og økokrise, sammenhenger og løsninger

Hvis vekstparadigmet og konkurransesamfunnet er en årsak til krisen verden befinner seg i, er tiden nå inne for å se på nye radikale ideer om hva som kunne være et bedre alternativ.  På dette seminaret vil vi utforske hvordan en annen økonomisk logikk kan løse problemene vi kjenner på i det rådende paradigmet, og gi oss samfunnet vi drømmer om å leve og utfolde oss i. OpenSpace og dialogarbeidet under seminaret gir god anledning til å lufte tanker og innspill.

 

Økologisk økonomi – Hva og hvorfor?  v/Ove Jakobsen, prof. i Økologisk økonomi


Livskraftige samfunn i harmoni med naturen  v/Ove Jakobsen


Dialog, kreativitet og samfunnsutvikling  v/Vivi Storsletten, førsteamanuensis PhD


Open Space: Hvordan skape lokalsamfunn som folk vil bo og leve i

 
 

Er tiden inne for grunnlønn? v/Anja Askeland


Representativt Inngruppe-Demokrati (RID)en samfunnsorganisering som muliggjør stabilisering av konflikter, forbruk og økosystemer  v/ Terje Bongard, atferdsøkolog PhD.I et forsøk på å se tilværelsen og verdens utfordringer i sammenheng planlegger Hardangerakademiet ulike seminar og kurs innenfor, og på tvers av, våre hovedpillarer - Fred, Utvikling og Miljø. 


Seminaret 27 - 29. september hadde tittelen "Økonomi og økokrise, sammenhenger og løsninger"  Om du ikke fikk med deg seminaret kan du finne resyme og slides fra presentasjonene her:


Mens du venter på nye seminar fra Hardangerakademiet kan du la deg inspirere av nedenstående videosnutter presenterer Johan Galtng og Ove Jakobsen våre hovedtemaer på en måte som gir en god introduksjon:  


Prof. Johan Galtung
på Litteraturhuset i Bergen 20/4-2015.

Om hvordan krig er kortsluttede og kontraproduktive svar på legitime (og illegitime) behov - og om alternativene som åpner seg om man identifiserer behovene og løser konfliktene.
 
Med konkrete geopolitiske eksempler.
 
(Youtube-video - Åpner i eget vindu)


Prof. Ove Jakobsen under Temporary Academy, Kristiansand 12.9.2014. 


Innførende foredrag om ØKOLOGISK ØKONOMI OG ETIKK som del av et to-dagers seminar.


(Ove Jakobsen utdyper Hardangerakademiets visjon mellom 1:11:05 og 1:13:05)

 

  


Org.nr:  989 917 072 MVA     Bankkonto: 3450 35 96980

Direkte adresse til engelsk side:  hardangerakademiet.org