Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø    Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor er det nå etablert et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.

 


Velkommen til kurs 13. - 15 oktober 2017:

Oppmerksomt nærvær


Sivilisasjonens fremtid avhenger av at vi øver den kontemplative pausen. Det er en pedagogisk oppgave, helt fra barnehagen.

Filosofen Grigorij Pomerants, Moskva 2004


Det er idag avgjørende at vi alle starter et kontemplativt arbeid i forhold til oss selv og våre liv i verden.  Et ensidig fokus på ytre tiltak og forholdsregler rekker ikke for å skape et sunt og bærekraftig samfunn; idag må «vita contemplativa" og "vita activa» forenes i hvert menneske.


Dette seminaret tar for seg hvilken plass øving av oppmerksomt nærvær/mindfulness kan ha på de tre arenaer der fred må skapes. Disse arenaer er:  Mitt forhold til meg selv, mitt forhold til den/de andre og mitt forhold til den verden jeg og vi alle lever i. 

Alle disse arenaer vil belyses av korte, teoretiske innspill, praktiske, guidede kontemplative øvelser både i stillhet og gjennom språk/resitasjon samt gjennom refleksjon i grupper. Det vil også bli gjennomført yoga-øvelser ved Ida Sørheim.

Seminaret vil også belyse kontemplative/meditative aktiviteter som faktisk pågår i samfunnet nå både innenfor helsevesen og skole.Telenor E-post :: Fwd: Tekst til hjemmesidens forside sammen med link til Johans, Oves oversikt og din plakat. Sommeren som var

Hardangerakademiets sommersymposium 2017 i Jondal er fullført og blitt historie allerede. Tilbake ligger minner om gode samtaler og menneskemøter og mye interessant faglig stoff. 

Det ga nok en gang dypere innsikt i verdenssituasjonen og tiden vi lever i  - og gir mer mot og inspirasjon til å gripe fatt der det er mulig i de endringsprosessene vi vet verden og hverdagen vår står overfor.


Fremtiden begynner nå!

Symposiet ga oss ellers gjennom utmerkede bidrag fra foredragsholderne et godt innblikk i "Østfronten", i dette tilfellet India ved Himanshu Ardawatia, Russland ved Bjørn Nistad, Ludmila Totland og Olga Papalexiou og China, Japan, Korea ved Fumiko Nishimura, alle nevnt i kronologisk rekkefølge.

Det ble alt i alt et  innsiktsfullt bilde av Østen, så var også tittelen på årets samlede symposium:  
NYTT FRA  ØSTFRONTEN: "UNTOLD STORIES"


Hvis du gikk glipp av, eller vil høre om igjen Johan Galtungs foredrag, finner du et opptak her:                                                    State of the World 2017 v/Johan Galtung

Hjertelig takk til alle bidragsytere; foredagsholdere, workshop-ledere og kursdeltakere, kjøkkenpersonale, arrangører og fotfolk!

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA

Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org                     Bankkonto: 3450 35 96980