Seminar på Jonatunet våren 2019


7. - 9. juni:  

Merksamt naturnærvær og aktiv kroppslytting

Korleis er vi ein del av naturen, og naturen ein del av oss?
Korleis kan naturen utvide vår merksemd  og vårt nærvær i verda?

Seminaret er ved Per Ingvar Haukeland og Siw Laurent Myrvold
26. - 28. juli - Symposium 2019:  Europa - Hva nå?


•  Nobels fredspris – visjonen som forsvant   v/Fredrik Heffermehl


•  Hvordan starte en krig   v/Ola Tunander:

     Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat.


   Demokrati, matsikkerhet og global handelspolitikk  v/Helene Bank

    Den globale kampen om maten


•  Økologisk økonomi for livskraftige lokalsamfunn  v/Ove Jakobsen

  
I et forsøk på å se tilværelsen og verdens utfordringer i sammenheng planlegger Hardangerakademiet ulike seminar og kurs innenfor, og på tvers av, våre hovedpillarer - Fred, Utvikling og Miljø. 

I nedenstående videosnutter presenterer Johan Galtng og Ove Jakobsen våre hovedtemaer på en måte som gir en god introduksjon:  


Prof. Johan Galtung
på Litteraturhuset i Bergen 20/4-2015.

Om hvordan krig er kortsluttede og kontraproduktive svar på legitime (og illegitime) behov - og om alternativene som åpner seg om man identifiserer behovene og løser konfliktene.
 
Med konkrete geopolitiske eksempler.
 
(Youtube-video - Åpner i eget vindu)


Prof. Ove Jakobsen under Temporary Academy, Kristiansand 12.9.2014. 


Innførende foredrag om ØKOLOGISK ØKONOMI OG ETIKK som del av et to-dagers seminar.


(Ove Jakobsen utdyper Hardangerakademiets visjon mellom 1:11:05 og 1:13:05)

 

  


Org.nr:  989 917 072 MVA     Bankkonto: 3450 35 96980

Direkte adresse til engelsk side:  hardangerakademiet.org