Angsten for oppdragelse

Temakveld på Litteraturhuset i Bergen 26.oktober kl.18.00 - 21.00:


Første bolk v/Per Bjørn Foros:

"Tidene forandres - en fortelling i bilder, om endringen i verdier og holdninger knyttet til oppdragelse og dannelse"


Andre bolk v/Arne Johan Vetlesen:

"Hva er de viktigste kulturtrekkene vi står overfor og som vi må forholde oss til som foreldre og lærere?"


I tredje bolk blir det en samtale mellom filosof Vetlesen, pedagog Foros og publikum: 

"Konflikten mellom påtrykk og realisme, mellom verdibasert oppdragelse og samfunnsmessig tilpasning". Vi er - historisk sett – inne i ei svært spanande brytingstid.

Det handlar om miljø og klima, befolkningsvekst, jord, vatn og mat. Kanskje det viktigaste, men minst påakta, skifte skjer innan landbruket.

● Økologisk landbruk - Samanhenger frå jord til bord til helse.

● Landbruket sitt forhold til klima, miljø, jordliv, dyreliv.


Årlige workshops hver sommer: Fredssymposium

  • «Untold stories of Africa»
  • «Solutions Indicative Conflict Analysis – Case studies»
  • «To understand, convey and practice Galtung’s theories of conflict and peace»
  • «State of the world . Globale perspektiver - og mulige løsninger.»
Healthy diet, Healthy planet

Å ete vegetarisk er eit effektivt, fornøyelig og miljøvenlig sett å skaffe seg god helse. Jo meir vi brukar grøne vekster i maten, jo meir bidrar vi til ein sunn planet. Mange av verdas store mattradisjonar ber preg av dette. Vi vil lage både nord-indisk og andre typer vegetarkost. 

Økosofisk naturnærvær

 Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme på oss selv som natur? 

 Hva vil det si å være naturnær? 

 Hvordan kan naturen utvide vårt nærvær i verden?


På dette helgekurset vil vi utforske vår evne til oppmerksomt naturnærvær gjennom ulike øvelser, meditasjoner og samtaler, både i og med natur. Vi vil bli mer oppmerksomme på hvordan pusten vår knyttes til livspusten i naturen. Vi vil få en innføring i «mindfulness» etter Thich Nath Hahn, der fred står sentralt, men her praktisert i tilknytning til den indre og ytre natur som indre og ytre fred. Vi vil bli kjent med hvordan oppmerksomt naturnærvær er en videreføring av Arne Næss sine livsfilosofiske tanker og en dybdeøkologisk tilnærming som søker å gjenfortrylle naturen som selvet.
Kontakt: hardangerakademiet(a)gmail.com