27 - 29. sept 2019: Økonomi og økokrise, sammenhenger og løsninger

Hvis vekstparadigmet og konkurransesamfunnet er en årsak til krisen verden befinner seg i, er tiden nå inne for å se på nye radikale ideer om hva som kunne være et bedre alternativ.  På dette seminaret vil vi utforske hvordan en annen økonomisk logikk kan løse problemene vi kjenner på i det rådende paradigmet, og gi oss samfunnet vi drømmer om å leve og utfolde oss i. OpenSpace og dialogarbeidet under seminaret gir god anledning til å lufte tanker og innspill.

 

Økologisk økonomi – Hva og hvorfor?  v/Ove Jakobsen, prof. i Økologisk økonomi


Livskraftige samfunn i harmoni med naturen  v/Ove Jakobsen


Dialog, kreativitet og samfunnsutvikling  v/Vivi Storsletten, førsteamanuensis PhD


Open Space: Hvordan skape lokalsamfunn som folk vil bo og leve i

 
 

Er tiden inne for grunnlønn? v/Anja Askeland


Representativt Inngruppe-Demokrati (RID)en samfunnsorganisering som muliggjør stabilisering av konflikter, forbruk og økosystemer  v/ Terje Bongard, atferdsøkolog PhD.


  


Org.nr:  989 917 072 MVA     Bankkonto: 3450 35 96980

Direkte adresse til engelsk side:  hardangerakademiet.org