Harangerakademiet bilde 01

     


Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø

Verden står foran store utfordringer og jordens beboere står ved kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest sentrale problemer og har utpekt tre store mål: PEACE, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT. Satsing på FRED, UTVIKLING og MILJØ er opplagte veier å gå i den situasjonen verden nå står i. Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke bare er verd å satse på, men som også er eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Derfor etableres nå et fritt og uavhengig akademi i Jondal med fokus på disse temaene.


 

Interessert i giftfri, trygg og sunn mat, økologisk dyrking?

Gjør denne våren til din beste vår! 
Start med kurs i økologisk dyrking!
Grunnkursets 6. seminarhelg går 24. - 26. mars.

Du kan også delta på på en av dagene eller på enkeltforedrag. 

                                                  
ET  LAND - OG HAGEBRUK NÆRMERE NATUREN .
Økologisk dyrking for småskala yrkesdyrking og hagebruk.  

 AVLYST.

Dette på grunn av frafall og omstendigheter som rammer både sentrale foredrag og den faglige og sosiale helheten i tilbudet vi ønsker kursene skal være.

Vi beklager dette, men vil komme tilbake med et liknende kurstilbud i neste års kursrekke.


Den store omveien – landbruksutvikling fra middelalderen til framtiden.
Økologisk landbruk - sammenhenger fra jord til bord til helse.
Landbrukets forhold til klima, miljø, jordliv, insekter, fugler, mm.


Foredragsholdere: 


Arvid Wold, agronom:  
Økologisk landbruk for framtiden, hva og hvorfor, og
Jord, jordkultur, gjødsel, steinmel, m.m.
Dan Ente, gartner:
Biologisk dynamisk dyrkning.
Vidar-Rune Synnevåg, gardbruker:
Organisk biologisk dyrkning.
Reidun Pommeresche,  siv.agronom:
Levende frisk jord v/ forsker.
Tom Harald Eckell, økogardbruker:
Dyrking av grønnsaker, frukt og bær.
Stephen Barstowe,
Permanent hagebruk med flerårige spiselige vekster. 


Programstart:

Fredag kl. 18-19 registrering, innkvartering,mat.
   
Påmelding her


Kommende kurs / arrangement


Grunnkurs i fred, utvikling & miljø 2016/ 2017

- et kurs som søker helhetlige svar, for et bedre liv, en bedre verden. 
Seks helger- seks tema.   Kurset du har savnet?


Grunnkurs 2016/ 2017
Informasjon og påmelding

Brosjyre for hele kursserien (i pdf)

VELKOMMEN!

INTERNASJONAL FREMTIDSFORSKER-KONFERANSE 7.- 9. juni 2017

7. - 9. juni 2017 blir det arrangert internasjonal fremtidsforskerkonferanse ved Hardangerakademiet i Jondal. Det er den 22. konferansen til World Futures Studies Federation. Konferansens tittel: "HUMANKIND 2050: Peace * Development * Environment"  Forskere, næringsliv og publikum er velkomne til å delta. 


Sommersymposium 28.-30. juli 2017

Spennende program er under planlegging.

Informasjon legges ut så snart programmet er fastlagt.


I JONDAL VED HARDANGERFJORDEN NÆR FOLGEFONNA

folgefonna breførarlag1

Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

cc John_B                                     Foto: Folgefonni Breførarlag © Frode Tønnesen

Les mer om Jondal                               

 


Postadresse: Postboks 12, 5629 Jondal                                                  Org.nr: 989 917 072 MVA
Direkte adresse til engelsk side: hardangerakademiet.org