Grunnkursets 4. seminar: 20. - 22. janurar 2017.
KOMPROMISS ELLER FRED? med Johan Galtung.
Transcendmetoden, teori og praktiske øvelser.

Seminaret er avholdt.

ResizeImage (1)

NOEN HØYDEPUNKTER FRA HARDANGERAKADEMIET


Klikk på bildegalleriet for større foto og beskrivelse.

image

Grunnkurs i fred, utvikling og miljø 2017/ 2018

Kurset du har savnet?

-et kurs med helhetlige svar, for et bedre liv, en bedre verden. 

Seks helger- seks tema.

Informasjon og påmelding finner du her:

GRUNNKURS 2017/2018

PROGRAM  IKKE  KLART  ENDA !!


INTERNASJONAL FREMTIDSFORSKER-KONFERANSE 7.- 9. JUNI 2017


World Futures Studies Federation avholdt sin 22. internasjonale framtidsforskerkonferanse ved Hardangerakademiet 7/6 - 9/6, 50 år etter den første ble avholdt i Oslo i 1967.  80 deltakere fra alle kontinenter kom til konferansen som hadde tittelen:
HUMANKIND 2050: Peace - Development - Environment

presentasjoner fra konferansen vil etter hvert bli tilgjengelig for nedlasting på nett.

Trykk her for foto fra WFSF Konferansen 2017 på Fb Hardangerakademiet.

Trykk her for NRK Hordaland reportasje fra WFSF Konferansen 2017.


DAGSORDEN

Fredag

17.30

Registrering - Velkomst - Mat - Introduksjon

19:00
"Radikal endring til en positiv fremtid sett fra et holistisk bærekraftperspektiv."  ved Kristian Flo

21.00 

"Homo ludens" ved Reinhard Haverkamp

21.30 

"Hvem? Jeg?" ved Øystein Øgaard


Lørdag

08.00
Felles frokost.

09:00
"Systems Thinking - approach" 
Samtale på norsk/engelsk ved Himanshu Ardawatia

10.45
"Systems Thinking, Workshops and reflection: why, methods, cases." ved Himanshu Ardawatia

14.00
Kreativt avbrekk, fellesøvelse i å "begripe" verden ved Reinhard Haverkamp.

16.30

Refleksiv dialog


Dette er en dialogform der en gjennom det dagsaktuelle temaet prøver å balansere lytting og ytring gjennom konkret øvelse. Ideen med denne dialogformen er å bryte ut av en bestemt referanseramme og oppdage hva som går tapt når vi holder oss innenfor denne rammen. Bryte og bytte i stedet for å ekspandere. En opplever i denne dialogøvelsen å gå over terskler og åpne nye dører.

20.30
"Systems thinking 2" ved Himanshu Ardawatia

Søndag

08.00 Felles frokost. 

09.00 "Hvorfor akkurat jeg?" ved Øystein Øgaard

11.45 Samtale i plenum.  Veiene videre.

12.30 Formiddagsmåltid og avslutning.

Vegar til endring - eigenendring, samfunnsendring, systemendring.

Kvar av oss kan endra verda litt - eller mye - og gjer det kvar eineste dag med våre val. Kva om vi kunne gjere det meir medvete og informert? 

Dette seminaret er eit forsøk på å få til dette ved å utforske både verda og oss sjølv. Korleis kan ein påverke verda mest effektivt ut fra sin ståstad og sine mål? Kurset øver kritisk sans og sjølverkjenning som vil hjelpe deg å lykkast som "verdensendrar".

Noen ord om de kursansvarlige, som alle er aktive medarbeidere i Hardangerakademiet: 


Himanshu Ardawatia 
forsker og internasjonal rådgiver for lederutvikling i organisasjoner, innovasjon, alternativ energi og bærekraft. 
Kristian Flo 
"gaiafysiolog" og pedagog.


Reinhard Haverkamp 
billedkunstner og pedagog.
Øystein Melvær Øgaard 

samfunnsviter med erfaring fra lederutvikling i organisasjonsarb.


"Be the change you want see in the world!" (Mohandas Gandhi)

For påmelding gå til "Påmelding" øvst i hovudmenyen.