Barndom


Vårt ansvar for fremtiden begynner med ansvar for barndommen. Vi bruker Margreth Olins film "Barndom" som utgangspunkt for å se på barndommens kår fra flere innfallsvinkler.

Forelesere:

Arne Johan Vetlesen

Per Bjørn Foros

Magne Skrede

Johanne M. Hartwig

Christoffer Vogt