Barndom


Vårt ansvar for fremtiden begynner med ansvar for barndommen.

Hva skal til for at barndommen skal gi den nødvendige utrustning, kraft, kreativitet i livet som voksen?  Barnet står i sentrum i dagens samfunn og blir på mange måter dyrket. Markedskreftene kretser rundt barnet.  Barnet har sine rettigheter.  Men tar samfunnet barndommen alvorlig? 

Har vi tid og plass nok til barna i våre travle liv?

Er det for barnas skyld det er ryddet plass til alle ettåringer i barnehagen fra klokken 7 til 17?

Er det for barnas skyld skolealderen er senket helt ned til fem år for noen?

Hvilken plass har den digitale verden i barns liv?  Hører den hjemme der i det hele tatt?

Barndom, pedagogikk og skole har lenge vært etterlyst i Hardangerakademiets temakrets. Denne våren, i begynnelsen av mai griper vi tak i temaet for første gang.  Vi bruker Margreth Olins film "Barndom" som utgangspunkt for å se på barndommens kår fra flere innfallsvinkler.

Program/Foredrag

Ubehaget i kulturen - og den vanskelige oppdragelsen.  

Historisk bakgrunn for dagens kulturbilde, endringer i verdier og holdninger knyttet til oppdragelse og dannelse.  Hva er de viktigste kulturtrekkene vi står overfor, og som vi må forholde oss til som foreldre og lærere?  Konflikten mellom påtrykk og realisme, mellom verdibasert oppdragelse og samfunnsmessig tilpasning.  De unges reaksjoner, stilt overfor en usikker framtid.  Tør de unge å stole på oss voksne?

v/Arne Johan Vetlesen og Per Bjørn Foros


Barnet i møte med den digitale verden

Kan innsikt i menneskets og barnets vesen fortelle noe om når og hvordan barn/unge bør møte den digitale verden? Vi viser blant annet til aktuell forskning på hjernefysiologisk utvikling.

v/ Magne Skrede

Skolestart for fem - seksåringer - til hvilken pris?
Folkeaksjonen for (fem/)seksåringer ble til i 1992 som resultat av et unikt opprør på grasrotplan med en oppsiktsvekkende enighet mellom fagfolk av alle kategorier og fotfolket, bl.a. representert av foreldre.  Begrunnelsen for å senke skolestarten med 1 år uten god tid til høringsrunder, manglet pedagogisk eller utviklingspsykologisk belegg.  To essaysamlinger kom ut, "Amputert barndom" og "6-åringen fanget?".  Tittelen ovenfor var en av de mange essaytitlene.  

I Finland praktiseres fremdeles skolestart ved 7 år.  Frafallet i videregående skoler i Norge har øket sterkt etter at senket skolestart var et faktum.  Man kan ane en sammenheng som det ble advart om fra land som hadde praktisert lav skolealder en tid.  Debatten om skolestart er kommet opp igjen i det siste, og spørsmålet er stilt: Bør beslutningen om senket skolestart reverseres?  I respekt for barndomskreftene?

Innledning til samtale ved Johanne Margrethe Hartwig, lærer.Forelesere:

Arne Johan Vetlesen


Vetlesen er professor i filosofi ved UiO. Har vært særlig opptatt av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. Medlem av Tilregnelighetsutvalget (2013-2014). Miljøspørsmål ligger ham tungt på hjertet, ikke minst klimaproblemer og artsutryddelse. Var med og etablerte Concerned Scientists Norway i 2008. Vetlesen er sterkt engasjert i unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. I dag arbeider han med en dypere erkjennelse av livets og naturens innerste vesen, og hva dette innebærer for oss som mennesker. 

Per Bjørn Foros


Foros er pedagog og forfatter.  Han har undervist vordende lærere i pedagogikk og miljøfag ved Høgskolen i SørTrøndelag/NTNU.   har utgitt en rekke bøker, blant annet "Skolen i klemme. Dilemmaer og spenningsforhold" (2006) og "Tid for besinnelse. Om krisen i det moderne" (2003).  Sammen med Arne Johan Vetlesen har han gitt ut boken "Angsten for oppdragelse" om relasjonene og tilliten mellom barn og deres foreldre, lærere og andre voksne.  Foros er en aktiv samfunnsdebattant, og arrangerer i disse dager en foredragsrekke i Litteraturhuset i Trondheim under navnet «Hva er da et menneske?»


Magne Skrede


Skrede har mange år vært musikklærer og dramapedagog. Foruten vanlige skuespill har han satt opp musikaler og klassiske operaer med barn og unge. Noen spill har vært fremført både i inn- og utland. Tre ganger, med ti års mellomrom  mellom hver gang, har han ledet fulloppførelse av  Mozarts Tryllefløyte med  fra 8 til 18 år gamle elever, i Grieghallen i Bergen. Foreldre og lærere deltok også i det store koret. Skrede har også selv skrevet flere musikkspill og musikaler for sine elever. Blant mange solistoppdrag som tenor har han dessuten Draumkvedet på sitt repertoar. De to siste årene har han rundt 6. januar fremført Draumkvedet i Jondal for bygdens befolkning og medarbeiderkretsen i Hardangerakademiet Skrede har vært aktiv med artikler i tidsskrifter og innlegg i aviser når det gjelder kulturspørsmål.


Johanne M. Hartwig

Hartwig er steinerpedagog, dypt engasjert i barns oppvekst og utvikling.  De seneste årene har hun hatt en avgjørende rolle i oppbyggingen av Hardangerakademiet som styreleder, koordinator og nå leder for programkomiteen.