9. - 11. februar:

Bærekraftig utvikling


FN har formulert 17 bærekraftmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.  Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

   1) Klima og miljø

   2) Økonomi

   3) Sosiale forhold

Målene er ikke vanskelig å forstå, men veiene mot dem kan innebære mange dilemmaer, og de krever mye nytenkning.  På dette seminaret vil vi presentere og drøfte erfaringer fra bestrebelser på å nå målene.


Forelesere:

Himanshu Ardawatia

Ove Jakobsen

Jostein Hertwig

Trond Lexau