9. - 11. februar:

Bærekraftig utvikling

Kurset er avholdt, men vil bli satt opp på nytt.  Du kan allerede nå melde din interesse og bli orientert når ny kursdato er klar. 

Send oss en epost til info@hardangerakademiet.noFN har formulert 17 bærekraftmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.  Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  
  1.   Klima og miljø
  2.   Økonomi
  3.   Kultur og sosiale forhold
Målene er ikke vanskelig å forstå, men veiene mot dem innebærer at vi må tenke nytt og være bevegelige.  Utfordringene vi står overfor er både svært alvorlige og omfattende, og krever en bred deltakelse fra alle deler av samfunnet. 

På dette seminaret vil vi se nærmere på prinsippene for kretsløpsøkonomi, kretsløpsjordbruk og bærekraftige matsystemer og hvordan teori og praksis er bygget på et felles verdigrunnlag for sammenhengen og respekten for natur, kultur og sosiale forhold både nå og i et langsiktig perspektiv.

Tema/dagsorden:

Himanshu Ardawatia:   

  • Models of sustainable development

Facing the challenges around sustainable development, there is a need for innovative models in the solution space. Different models are being developed and used to solve tose challenges. How can these models be more impactful and sustainable? How do sustainable business models work, and how do we make them using systemic approach? Are sustainable development goals (SDGs) just a checklist or a network of interconnected parameters? How do we make sense of this? 

Himanshu will talk about different aspects of sustainable development and a systemic approach to building sustainable models to address problems around sustainable development goals. He will use specific cases and also draw our attention to the education availability problem (SDG4) around the world.

(Foredraget vil bli på engelsk, men den påfølgende samtale kan være på norsk.)


Jostein Hertwig:   

  • Hvordan kan vi få til bærekraftige matsystemer lokalt og globalt?

Vi inviterer til dialog om hvordan lokalsamfunn kan stå på egne bein i form av et samarbeid gjennom hele verdikjeden for mat - fra bonde til forbruker.  Både politisk ledelse, næringsliv, skoler, frivillige foreninger og lag og hver enkelt borger med familie og nettverk kan være en del av dette.  En vellykket organisering ut fra disse prinsippene kan gi både matsikkerhet, jobbsikkerhet, sosial sikkerhet og ikke minst bidra til sunnere liv og en bærekraftig verden.

Kanskje den nye storkommunen i Hardanger kan være en foregangskommune og vise vei?  

Du kan laste ned slides fra Josteins presentasjon ved å trykke på linken nedenfor:  


Bærekraftige matsystemer Presentasjon 


Ove Jakobsen:   

  • Det økonomiske fundamentet for lokale verdikjeder
Du kan laste ned slides fra Oves presentasjon ved å trykke på linken nedenfor:  

Det økonomiske fundamentet for lokale verdikjeder


Trond Lexau:    

  • Bærekraft?   Hva med konflikter!   

Konflikt er et livsvilkår og ikke i seg selv noe negativt. Spørsmålet er hvordan konflikter håndteres. Trond Lexau er advokat og mediator (konfliktmegler), og har arbeidet med konflikter i førti år. Konstruktiv konflikthåndtering krever innsikt i konflikters dynamikk. Gjennom en analyse av konflikters eskalering peker han på årsaker du aldri ville ha tenkt på. 
 

Forelesere:


Himanshu Ardawatia er internasjonal rådgiver og innovator for bærekraftig handel gjennom systemtilnærming og har bl. arbeidet med fornybar energi, avfallsbehandling, utviklingsscenarier,analyser av bærekraftig fortetning/forpakning  etc.i forskjellige entreprenørskap som fører for langt å gå inn på her og nå. Han er grunnlegger av" Colours from the world.org", et prosjekt  for forbedret undervisningstilbud for barn i forskjellige deler av verden hvor det skaffes hjelp nettopp gjennom disse bærekraftige foretningsmodellene. Himanshu er TED-speaker og har holdt sine bærekraftsforedrag i fora som f.eks. Social Innovation Exchange og Young Scientists Conference on Energy Issues.


Ove Jakobsen er professor ved senter for Økologisk Økonomi og etikk ved Nord Universitet/Handelshøyskolen i Bodø. Han er en etterspurt foredragsholder både i Norge og rundt om i verden i disse tider hvor temaet har høy aktualitet. Han har skrevet utallige artikler, innlegg og bokkapitler om emnet ,alltid satt inn i historisk/filosofisk sammenheng. Tidligere i år ga han ut boken"Transformative Ecological Economics".


Jostein Hertwig er advokat med mer enn 20 års erfaring innen internasjonal business utvikling, samarbeid, nettverksarbeid og forhandlinger.  Etter forretningskarrieren sin utviklet han gjennom 12 år et integrert organisk gårdsinitiativ hvor man dyrket grønsaker, frukt og bær, en organisk gårdsbutikk, bakeri,og safteri.  Han gav arbeidsmulighet på gården til arbeidsløse og flyktninger.  Fra 2014 er han leder av BERAS, internasjonale stiftelse, som fokuserer på forskning, utviklingog modernisering innenfor BERAS har et internasjonalt nettverk, først og fremst i den baltiske region, men også utvidet til India, Den dominikanske republikk, Haiti og Kina.

Hertwig arbeider med FN programmet for Ansvarlig forbruk og produksjon (Bærekraftsmål nr. 12) under FAO/UNEP sin 10 års satsing på Bærekraftige matsystemer.  En viktig del er eksempler på bærekraftige lokalsamfunn som «living laboratories»Trond Lexau er advokat, og driver advokatvirksomhet formulert som "konstruktiv konflikthåndtering" med over 40 års erfaring som konfliktmekler.  

Han har mastergrad i konfliktforståelse og megling fra Københavns Universitet, og er formann i Nordiske Mediatorer MMCR, en nordisk forening for masterutdannede mediatorer med tverrfaglig yrkesbakgrunn.  Ved siden av sin advokatforretning driver han også Senter for samarbeid og konflikthåndtering. 

Lexau har skrevet flere bøker om konflikter, deriblant boken "Juridisk sett" - et oppgjør med jussen og et forslag til fornyelse.