Fordypningskurs sommeren 2017

For å melde deg på ett eller begge kurs må du gå til vår påmeldingsside.

30. - 31. juli 2017:  Fred-utvikling-miljø sett ovenfra som et hele

Kursleder: Johan Galtung/Ove Jakobsen
Pris: 700,-   Overnatting kommer i tillegg.


Redusert pris: kr 500,- hvis du har betalt full pris for symposium eller ett av fordypningskursene.


Fred, utvikling og miljø forutsetter hverandre.  - Hva forbinder dem?  To dypkulturer:
En står for fred for min stat, utvikling som tjener mitt land, miljo her.
En annen står for fred i verden, uvikling for alle, miljø for alt.
Hvordan?

Ove Jakobsens foredrag har tittelen "Transdisiplinær utopi-forskning"


1. - 2. august 2017:  Transcendmetoden

Kursleder: Johan Galtung
Pris: 700,-  Overnatting kommer i tillegg.


Redusert pris: kr 500,- hvis du har betalt full pris for symposium eller ett av fordypningskursene.


Transcendmetoden - denne gang med et juridisk utgangspunkt.
Det er tre forbrytelser: vinning; vold; seksualisert vold - alle med offer.
Strafferett omdanner gjerningsperson-offer til gjerningsperson-stat, og straffer skyldig gjerningsmann med fengsel.  Det funker stort sett ikke.
Hva kunne funke bedre?

Transcendmetoden er en ikkevoldelig og systematisk metode som går ut på å løse de underliggende konfliktene som fører til voldsbruk og krig.  Målet er å transcendere konflikten ved å nå frem til en løsning som partene i konflikten oppfatter som bedre enn hva de så for seg da de gikk inn i prosessen.   Metoden er utviklet av Johan Galtung og har vært brukt til konfliktløsning på alle nivåer, fra internasjonale konflikter, til nære mellommenneskelige konflikter, med gode resultater.

Dette er et intensivkurs, som forsøker å gi en to dagers innføring i Transcendmetoden.  Et ukeskurs i metoden arrangeres 7. - 13. august på Galtung-institut i Basel, Tyskland.  Nærmere opplysninger om dette finner du her: https://www.galtung-institut.de/en/training/onsite/