Fordypningskurs sommeren 2017

For å melde deg på ett eller begge kurs må du gå til vår påmeldingsside.

30. - 31. juli 2017:  Fred-utvikling-miljø sett ovenfra som et hele

Kursleder: Johan Galtung/Ove Jakobsen
Pris: 700,-   Overnatting kommer i tillegg.


Redusert pris: kr 500,- hvis du har betalt full pris for symposium eller ett av fordypningskursene.


Fred, utvikling og miljø forutsetter hverandre.  - Hva forbinder dem?  To dypkulturer:
En står for fred for min stat, utvikling som tjener mitt land, miljo her.
En annen står for fred i verden, uvikling for alle, miljø for alt.
Hvordan?

Ove Jakobsens foredrag har tittelen "Transdisiplinær utopi-forskning"


1. - 2. august 2017:  Transcendmetoden

Kursleder: Johan Galtung
Pris: 700,-  Overnatting kommer i tillegg.


Redusert pris: kr 500,- hvis du har betalt full pris for symposium eller ett av fordypningskursene.


Transcendmetoden - denne gang med et juridisk utgangspunkt.
Det er tre forbrytelser: vinning; vold; seksualisert vold - alle med offer.
Strafferett omdanner gjerningsperson-offer til gjerningsperson-stat, og straffer skyldig gjerningsmann med fengsel.  Det funker stort sett ikke.
Hva kunne funke bedre?

Transcendmetoden er en ikkevoldelig og systematisk metode som går ut på å løse de underliggende konfliktene som fører til voldsbruk og krig.  Målet er å transcendere konflikten ved å nå frem til en løsning som partene i konflikten oppfatter som bedre enn hva de så for seg da de gikk inn i prosessen.   Metoden er utviklet av Johan Galtung og har vært brukt til konfliktløsning på alle nivåer, fra internasjonale konflikter, til nære mellommenneskelige konflikter, med gode resultater.

Dette er et intensivkurs, som forsøker å gi en to dagers innføring i Transcendmetoden.  Et ukeskurs i metoden arrangeres 7. - 13. august på Galtung-institut i Basel, Tyskland.  Nærmere opplysninger om dette finner du her: https://www.galtung-institut.de/en/training/onsite/

Fordypningskurs 2016

Starter søndag 31. juli kl 19:00  og avslutter mandag 01. august kl 16:00

Vi tilbyr et fordypningskurs etter symposiet. Kurset kan taes i sammenheng med symposiet eller separat. -Alt etter ønske og mulighet!

I år tar vi opp en tråd etter Jostein Hertwig og Ove Jakobsens foredrag på symposiet:

"Fremtidsbilder av et livskvalitetssamfunn" hvor de blant annet tar opp Rudolf Steiners tregreningsimpuls innen landbruk og matsektoren.

Mot slutten av første verdenskrig la Rudolf Steiner, østeriksk filosof og naturvitenskapsmann frem først et memorandum, så en bok om "Tregrening av den sosiale organisme". Her fremsetter han samfunnsreformatoriske tanker som ble viet stor oppmerksomhet og interesse i tiden. Tanken var at åndsliv, rettsliv og næringsliv skal leve side om side i en harmonisk uavhengighet fordi de forskjellige begrepene frihet, likhet og brorskap kan angi grunntonen på hvert sitt samfunnsområde:

Selv om ikke tregreningen så langt har hatt virkninger i samfunnsstrukturen, har den båret frukter på de områdene hvor Steiners ideer har hatt en fornyende impuls, særlig på det pedagogiske og helsepedagogiske (Camp Hill-bevegelsen) området I landbruk, økonomi og medisin har impulsen også satt sine spor og ellers på flere områder i kunst - og kulturliv.

Som bakgrunn for tregreningsimpulsen vil Karl Milton Hartveit belyse de spirituelle og politiske utviklingstrekk i Europa tidlig på 1900- tallet.

Magne Skrede vil fremme relevante spørsmål om friheten i vårt åndsliv.

Behovet for omfattende forandring i sosiale og samfunnsstrukturelle spørsmål er nok enda større nå enn etter første verdenskrig. Om tiden nå er klar for denne impulsen, kan bare fremtiden vise, men interessen for den og beslektede impulser, er sterkt til stede.

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen 
Hardangerakademiet.