31. juli - 2. august - Fredssymposium 2020: 

Overskridelse

For 20. gang arrangeres det et fredssymposium i Jondal i overgangen mellom juli og august.  Årets symposium fokuserer på konflikthåndtering og fredskultur.

Med "State of the World"- foredraget prøver vi i god tradisjon å gi en oppsummering av verdens tilstand som Johan Galtung,verdens første professor i fredsstudier og konflikthåndtering, har gjort i alle disse årene. I år er det Naakow Grant-Hayford, Galtungs elev, som gjør dette delvis i Skype-intervju med sin fremdeles aktivt konflikthåndterende mentor som fyller 90 år i oktober.

Vi håper vi til da har fått tilbake fysisk mulighet for samling og samtale!  I så fall kan du glede deg til følgende temaer:


Naakow Grant-Hayford: 

Innføring i Transcendmetoden

Metoden som tar alle parters legitime behov i betraktning, og søker overskridende løsninger som er bedre enn partene hadde håpet på.

Johan Galtungs livslange arbeid med konflikthåndtering har manifestert seg i en praktisk anvendbar metode: Transcendmetoden, som blir brukt på forskjellige nivåer fra individuelle til transnasjonale konflikter. Den bruker dialog med alle parter for å identifisere deres målsetninger, teste deres legitimitet og finne frem til visjoner for overskridende (transcenderende) løsninger som kommer alle parter til gode. Diagnose (å identifisere problemene), prognose (å forutsi mulige scenarier av utviklingen) og terapi (tiltak som gagner alle parter) er de 3 skritt i prosessen. 

Naakow Grant-Hayford som leder Galtung-instituttet i Basel, gir oss en innføring i Transcendmetoden. og  praktisk øvelse av den  i workshop.

9-ukers kompetansegivende kurs i Transcendmetoden

Johan Galtung har utviklet studiemateriale for bruk av Transcendmetoden for konflikthåndtering. Det blir undervist i dette fredsarbeidet på mer enn 500 universiteter rundt   om i verden idag.

I løpet av neste studieår tilbyr Naakow Grant-Hayford og Hardangerakademiet et større kurs i Transcendmetoden som omfatter online undervisning med egenstudier gjennom 8 uker og munner ut i en 10-dagers samling på Jonatunet i 2021.  Det utstedes diplom etter dette studiet.

Nærmere informasjon om kurset vil bli gitt på sommerens symposium.Synøve Faldalen:

Innføring i Sabonametoden 

Om du vinner en konflikt – er den da løst?

Vi er alle 'spesialister' på å løse konflikter, siden vi har trent så lenge vi har levd. Konflikthåndtering går på autopilot, og følger innlærte mønstre.

Vi møter konflikter med forskjellige strategier, og måten vi angriper dem på får betydning for utfallet. Har man en vinner, står det som regel igjen en taper. Ved å være oppmerksom på strategier og konsekvenser, kan en lettere velge konstruktive framgangsmåter.

Det handler ikke om å 'gi seg', være 'snill' eller 'ettergivende'. Det handler om å ha praktisk kunnskap om hva konflikter er, og hvordan de kan løses.  Fredsundervisning og opplæring i konflikthåndtering på alle nivå er et av de viktigste innsatsområdene for å fremme og styrke en global fredskultur.

Sabonametoden er  basert i Trancendmetoden og er  hovedsakelig  rettet mot barnehage, skole og arbeidsliv. Metoden er utviklet i samarbeid mellom Johan Galtung og blant andre Synøve Faldalen. Hun vil gi oss en innføring i metoden og anledning til praktisk øvelse på symposiet. Sabona (jeg ser deg) kan brukes  som øvelse i å se hverandre fra tidlig i livet i alle de små og store konfliktsituasjoner som oppstår - og som alltid har utviklingspotensiale i seg. 

 

Ingeborg Breines:

Gjennom kriser til fredskultur?

Kan erkjennelsen av at vi er i en klima- og miljøkrise få fart i overgangen fra en militaristisk tenkning til fredskultur?

Militært forsvar og krig er ikke svaret på verdens store utfordringer, verken klimakrisen, atomtrusselen eller de økende ulikhetene, snarere tvert i mot. Hvilke strategier kan tas i bruk for å fremme en tryggere og bedre sikkerhetspolitikk?

Ingeborg Breines har arbeidet ut fra sine visjoner om fredskultur i mange sammenhenger hele sitt voksne liv. Kan krisene verden nå gjennomlever  åpne for transcendens fra opprustningsspiralen vi er inne i til en fremtidsrettet global fredskultur?