31. juli - 2. august 2020:

Fredssymposium 2020: Overskridelse


Naakow Grant-Hayford: 

Innføring i Transcendmetoden

 

Synøve Faldalen:

Om du vinner en konflikt – er den da løst?

Vi er alle 'spesialister' på å løse konflikter, siden vi har trent så lenge vi har levd. Konflikthåndtering går på autopilot, og følger innlærte mønstre.

Vi møter konflikter med forskjellige strategier, og måten vi angriper dem på får betydning for utfallet.  Har man en vinner, står det som regel igjen en taper. Ved å være oppmerksom på strategier og konsekvenser, kan en lettere velge konstruktive framgangsmåter.

Det handler ikke om å 'gi seg', være 'snill' eller 'ettergivende'. Det handler om å ha praktisk kunnskap om hva konflikter er, og hvordan de kan løses.  Fredsundervisning og opplæring i konflikthåndtering på alle nivå er et av de viktigste innsatsområdene for å fremme og styrke en global fredskultur.

  

Ingeborg Breines:

Kan erkjennelsen av at vi er i en klima- og miljøkrise få fart i overgangen fra en militaristisk tenkning til fredskultur?

Militært forsvar og krig er ikke svaret på verdens store utfordringer, verken klimakrisen, atomtrusselen eller de økende ulikhetene, snarere tvert i mot. Hvilke strategier kan tas i bruk for å fremme en tryggere og bedre sikkerhetspolitikk?