31. juli - 2. august - Fredssymposium 2020: 

Overskridelse

For 20. gang arrangeres det fredssymposium i Jondal i overgangen mellom juli og august. Årets symposium fokuserer på konflikthåndtering og fredskultur.

Med "State of the World"- foredraget prøver vi i god tradisjon å gi en oppsummering av verdens tilstand som Johan Galtung, verdens første professor i fredsstudier og konflikthåndtering, har gjort i alle disse årene. I år er det Naakow Grant-Hayford, Galtungs elev, som gjør dette delvis i Skype-intervju med sin fremdeles aktivt konflikthåndterende mentor som fyller 90 år i oktober.

Vi håper at vi innen sommerens symposium har fått tilbake fysisk mulighet for samling og samtale!  I så fall kan du glede deg til følgende temaer:


Ingeborg Breines:

Gjennom kriser til fredskultur?

Kan erkjennelsen av at vi er i en klima- og miljøkrise få fart i overgangen fra en militaristisk tenkning til fredskultur?

Militært forsvar og krig er ikke svaret på verdens store utfordringer, verken klimakrisen, atomtrusselen eller de økende ulikhetene, snarere tvert i mot. Hvilke strategier kan tas i bruk for å fremme en tryggere og bedre sikkerhetspolitikk?

Ingeborg Breines har arbeidet for å virkeliggjøre sine visjoner om fredskultur helt fra sin tid i Unesco. Kan krisene verden nå gjennomlever åpne for en overgang fra opprustningsspiralen vi er inne i til en fremtidsrettet global fredskultur?

Naakow Grant-Hayford: 

Innføring i Transcendmetoden

Metoden som tar alle parters legitime behov i betraktning, og søker overskridende løsninger som er bedre enn partene hadde håpet på.

Johan Galtungs livslange arbeid med konflikthåndtering har manifestert seg i en praktisk anvendbar metode: Transcendmetoden, som blir brukt på forskjellige nivåer fra individuelle til transnasjonale konflikter. Den bruker dialog med alle parter for å identifisere deres målsetninger, teste deres legitimitet og finne frem til visjoner for overskridende (transcenderende) løsninger som kommer alle parter til gode. Diagnose (å identifisere problemene), prognose (å forutsi mulige scenarier av utviklingen) og terapi (tiltak som gagner alle parter) er de 3 skritt i prosessen. 

Naakow Grant-Hayford som leder Galtung-instituttet i Basel, gir oss en innføring i Transcendmetoden og praktisk øvelse av den i workshop.

9-ukers kompetansegivende kurs i Transcendmetoden

Johan Galtung har utviklet studiemateriale for bruk av Transcendmetoden for konflikthåndtering. Det blir undervist i dette fredsarbeidet på mer enn 500 universiteter rundt om i verden idag.

I løpet av neste studieår tilbyr Naakow Grant-Hayford og Hardangerakademiet et større kurs i Transcendmetoden som omfatter online undervisning med egenstudier gjennom 8 uker og munner ut i en 10-dagers samling på Jonatunet i 2021.  Det utstedes diplom etter dette studiet.

Nærmere informasjon om kurset vil bli gitt på sommerens symposium.Synøve Faldalen:

Innføring i Sabonametoden 

Om du vinner en konflikt – er den da løst?

Vi er alle 'spesialister' på å løse konflikter, siden vi har trent så lenge vi har levd. Konflikthåndtering går på autopilot, og følger innlærte mønstre.

Vi møter konflikter med forskjellige strategier, og måten vi angriper dem på får betydning for utfallet. Har man en vinner, står det som regel igjen en taper. Ved å være oppmerksom på strategier og konsekvenser, kan en lettere velge konstruktive framgangsmåter.

Det handler ikke om å 'gi seg', være 'snill' eller 'ettergivende'. Det handler om å ha praktisk kunnskap om hva konflikter er, og hvordan de kan løses.  Fredsundervisning og opplæring i konflikthåndtering på alle nivå er et av de viktigste innsatsområdene for å fremme og styrke en global fredskultur.

Sabonametoden er  basert i Trancendmetoden og er  hovedsakelig  rettet mot barnehage, skole og arbeidsliv. Metoden er utviklet i samarbeid mellom Johan Galtung og blant andre Synøve Faldalen. Hun vil gi oss en innføring i metoden og anledning til praktisk øvelse på symposiet. Sabona (jeg ser deg) kan brukes  som øvelse i å se hverandre fra tidlig i livet i alle de små og store konfliktsituasjoner som oppstår - og som alltid har utviklingspotensiale i seg. 

 

Ingeborg Breines:

Neighbours as friends, not enemies

Hva skal til for at vi får mer kjennskap til Russland og den russiske befolkning?

Vi blir holdt borte fra den russiske kulturen og har for lite kunnskap om den.  Hvor vil et godt vedlikeholdt fiendebilde føre oss, sammenliknet med et godt vennebilde?  Der er et gjensidig savn etter kontakt og interaksjon med våre naboer i øst.  

Ingeborg Breines holdt dette foredraget på et russisk-nordisk fredsseminar i Oslo tidligere i år. Seminaret var en videreføring av en nordisk kultur- og fredsreise sommeren 2018 til vårt felles naboland.