Grunnkurs i fred, utvikling og miljø

Høsten 2016 - våren 2017

Verden har store utfordringer som vi alle ser. Naturen kan ikke lenger kompensere for uvettige handlinger, det vekstbaserte økonomiske systemet er i ferd med å kollapse, og vi har bare sett begynnelsen av flyktningestrømmene fra krig, undertrykkelse og ødelagt livsgrunnlag. Det trengs en hær av frivillige som alle yter det de kan for å snu trenden.

Mange steder i verden våkner erkjennelse og trang til handling, i form av initiativer tilsvarende det Hardangerakademiet vil stå for.

Tiden er inne for gjennomgripende endring. Vi vet at ressursforbruket i den industrielle verden må reduseres til 10% av dagens nivå for å frigjøre ressurser for dem som lever under eksistens-minimum. Kunne vi signalisere til resten av verden at vi erkjenner vårt ansvar? Det vil rykke oss ut av komfortsonen, men kan gjøre oss til helere mennesker. Alle våre evner trenges for at vi skal ha mulighet for å finne vår plass i natur og samfunn - i samklang med medmennesker og annet liv.

Et grunnkurs ved Hardangerakademiet går over 6 helgesamlinger og er satt sammen for å gi aktuell kunnskap, innsikt og ferdigheter. Disse nyttige redskapene, praktisert i et sosialt nettverk vil øke sjansen for å lykkes. Kurset er blitt til i samarbeid med forskere, kunstnere, pedagoger, praktikere - mennesker med erfaring og innsikt i konflikt-håndtering, historie, filosofi, landbruk, økologi, økonomi, klimaforskning, og samfunnsbygging.
En kursdag består av undervisning, dialog, praktisk arbeid og kunstnerisk øvelse. Målet er å utvikle helhetlig forståelse og evne til å oppnå forandring.


Gjennomførte seminarer 2016 - 2017: 

Første seminar: 30. sep. - 02. okt. 2016 
"PERMANENT" KULTUR
Veien til fornyet samspill mellom mennesker og natur. 

Om å bygge og bo, tenke og tro, på en optimal, varig måte.  

Andre seminar: 28. - 30. okt. 2016  
ØKONOMI, NATUR OG SAMFUNN
-Når mennesket blir viktigst.

 
Tredje seminar: 25. - 27. nov. 2016 
"DU MÅ IKKE SOVE!"  
Er det sant det du hører? Tør du hevde noe annet? 

Fjerde seminar: 20. - 22. jan. 2017
KOMPROMISS ELLER FRED?
Kurs i konflikthåndtering med Transcendmetoden ved Johan Galtung.

Femte seminar: 24. - 26. februar 2017
«GOD HELSE FOR HELE  MENNESKET – I EN NY TID!»
Helse, relatert til ernæring, psyke, bevegelse, sosiale relasjoner og kultur.

Sjette semniar: 12. - 14. mai 2017
«ØKOLOGISK DYRKING - BARE EN TREND?»
Praktisk kurs i hagebruk, organisk biologisk, biologisk dynamisk, permakultur og historisk utvikling av landbruket. boks grunnkurs