Økosofisk naturnærvær

Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme på oss selv som natur? 

Hva vil det si å være naturnær? 

Hvordan kan naturen utvide vår oppmerksomhet og vårt nærvær i verden?

På dette helgekurset vil vi utforske vår evne til oppmerksomt naturnærvær gjennom ulike øvelser, meditasjoner og samtaler, både i og med natur. Vi vil bli mer oppmerksomme på hvordan pusten vår knyttes til livspusten i naturen. Vi vil få en innføring i «mindfulness» etter Thich Nath Hahn, der fred står sentralt, men her praktisert i tilknytning til den indre og ytre natur som indre og ytre fred. Vi vil bli kjent med hvordan oppmerksomt naturnærvær er en videreføring av Arne Næss sine livsfilosofiske tanker og en dybdeøkologisk tilnærming som søker å gjenfortrylle naturen som selvet.

Vi vil også plassere vår tilnærming i en «urfolkelig» sammenheng, noe begge er dypt inspirert av. Kursholderne er begge kvekere og de vil bruke en eldgammel kvekertradisjon, kalt «Meeting for clearness», for å eksperimentere med hvordan den levende stillheten i naturen fremmer dype naturmøter. Her vil også skogens dikter Hans Børli, som har 100-års jubileum i år bli tatt med på tur inn i naturen der den indre og ytre natur skaper hverandre. Vi vil ha et sterkt fokus på den kroppslige forbindelsen til naturen gjennom bevegelse, rytme og sansene, og gjennom maten vi spiser. I den sammenheng vil vi bruke «hagen» på Jonatunet  som sansehage og som «hellig rom» til å praktisere oppmerksomt naturnærvær. Vi vil også søke dypere inn i Hardangernaturen for en overnatting under åpen himmel, for de som ønsker det, med mat og samtaler rundt bålet.

  • Seminaret starter med registrering og kveldsmat fredag fra kl 18:00, samling i foredragssalen kl 19:00
  • Avsluttes søndag kl 13:30, i god tid før ferge- og bussavganger.

Forelesere:


Per Ingvar Haukeland
Per Ingvar Haukeland har doktorgrad fra Universitetet i California i Berkeley med vekt på økofilosofi og pedagogikk. Han underviser bl.a. i økofilosofi og friluftsliv på Høgskolen i Sørøst Norge og er seniorforsker på Telemarksforsking innen temaet bærekraftig stedsinnovasjon. Haukeland har jobbet i nærmere 20 år med filosofen Arne Næss, bl.a. med boka Livsfilosofi: Et personlig bidrag om følelser og fornuft (1997) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (2008). Fra et kvekerperspektiv har Haukeland skrevet boken Himmeljorden: Om det av Gud i Naturen i 2010. For 30 år siden gikk han i lære hos Thich Nhath Hahn i Green Gulch Buddhist Center og lærte ulike mindfulnesspraksiser som han har tatt videre inn i naturen.


Randy Gunnar Lange
Randy Gunnar Lange er utdannet med Bachelor i økologi fra Bø og master i naturforvaltning med vekt på artskunnskap og naturveiledning fra NMBU. Han har også et årskurs på fuglers lyder og utseende i Vest Palearktis fra Høyskolen i Nord Trøndelag. Han er også lektor med spesialisering i uteundervisning fra NMBU. Etter å ha jobbet som naturveileder og sentermedarbeider på Besøksenter våtmark Nordre Øyeren startet han opp Ravn naturveiledning (www.naturveiledern.no). Gjennom Ravn naturveiledning har Randy jobbet med en rekke universiteter, skoler og organisasjoner som naturveileder. Han har jobbet mye med utvikling av opplegg for Besøksenter våtmark Oslo. Randy har utviklet en egen form for naturveiledning der han henter inspirasjon primært fra gamle urfolkstradisjoner han har lært i USA, kombinert med Konfluent pedagogikk og mesterlære. Han er også «Certified Interpretive Guide» fra Interpret Europe.  Randy bor nå på Kirkøy på Hvaler. Her bygger han og samboeren opp en Permakulturgård. I tillegg til å drive Ravn naturveiledning jobber Randy nå som naturveileder og sentermadarbeider på Besøksenter Nasjonalpark Ytre Hvaler.