Hardangerakademiets seminarrekke 2017 - 2018

Hardangerakademiets seminarrekke for 2017/18 er satt sammen for å gi engasjerte mennesker kunnskap og inspirasjon, håp og tro på en bedre fremtid.Seminarene vil ta utgangspunkt i forskjellige tema og tilnærminger til hvordan vi mennesker skal kunne arbeide sammen for en verden i balanse der det er mulighet for fred, rettferdighet og gode livsvilkår for alt liv -  for hvordan menneskene kan leve og bo, håndtere konflikter, dele tjenester, forvalte verdier og ressurser. Veien fremover vil kreve store og nødvendige endringer i tanke- og livsmønster for mange av oss. Samtidig vil det kalle på kreativitet, felles innsats og utfordringer som kan åpne for nye perspektiver og dyp glede. Utallige spørsmål skal løses underveis. For mange er denne prosessen på god vei, men fremdeles er det mange hindringer og forstyrrelser mot de nødvendige skrittene som må taes.

Hardangerakademiet er et av de mange steder rundt om i verden og i vårt eget land som inviterer til samtale, naturopplevelser og kunstnerisk øving, til lytting, lærdom, spørsmålstilling, drøfting og samarbeid rundt temaene som taes opp.  Ingen tema vil bli behandlet som isolerte disipliner, kun som dimensjoner ved en helhet i et gjensidig samspill. Hvert enkelt seminar kan taes løsrevet, så mange eller få som man ønsker.

Som de to første år i Hardangerakademiets historie , er det også kommende studieår mulig å ta seminarene som akademiets GRUNNKURS. Grunnkurset kan taes over ett eller to år. For dem som tok noen av seminarene i fjor og vil samle til grunnkurset, er det mulig å velge det resterende antall i år, selv om noen av seminarene har forandret navn og innhold i 2017/18.Grunnkurset vil i kommende studieår bestå av fire obligatoriske og to valgfrie seminarer.

Detaljer om Grunnkurset når program for våren -18, annen del av studieåret, legges ut.


Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Hardangerakademiets seminarer!