Økosofisk naturnærvær

Ett med naturen - Ett med tilværelsen

Kurset er under planlegging, men informasjon vil komme med det første.

Forelesere:


Per Ingvar Haukeland

Randy Gunnar Lange