5. - 7. APRIL 2019:

FRA JORDFORBRUK TIL JORDBRUK

Fra landbruk som forbruker energi 

til landbruk som gir energi 

I iveren etter å produsere mest mulig med minst mulig arbeid og størst mulig økonomisk avkastning har landbruket overalt blitt ensidig og kortsiktig.  Kloden er i ferd med å gå tom for fruktbar og dyrkbar jord.  På dette seminaret vil vi se på hvordan godt jordsmonn og sunne, næringsrike matvekster kan dyrkes frem på naturens premisser.

Hvordan kan vi bevege oss fra et destruktivt jordforbruk til et generativt jordbruk som produserer mat av høy kvalitet og som er så lite energikrevende som mulig?

Et seminar om fremtidens jordbruk nasjonalt og internasjonalt.


Tema på dagsorden:

Framtidig regenerativt landbruk, en oversikt av utfordringer og muligheter. Biomassen i jorda, en forutsetning for gode avlinger, matkvalitet og sunn mat.

Jordforbedring, mineraler, humus, karbon, fosfor, nitrogen, svovel, PH

Skoghager og bruk av flerårige vekster. Landskapspleie. Valg av planter,
planlegging.

Hvordan tar vi best mulig vare på innsekter og andre nyttedyr?  Mangfoldighet i jordbruket og hvor viktig det er.

Bærekraft og matproduksjon. Hvordan er det mulig å produsere mat kun med fornybare ressurser?

Temaene vil bli innledet, og mye av seminaret vil være basert på samtaler i mindre grupper, etterfulgt av deling i plenum. Vi unngår lange foredrag.


Yogaøvelser ved Ida Sørheim


Forelesere:

Jan Martin Bang
Jan Martin Bang er født i Oslo og oppvokst i England hvor han studerte arkeologi, geografi, filosofi, pedagogikk og jordbruk. Han har bodd 16 år på kibbutz i Israel. og representerte der ”Global Ecovillage Network”.  Tilbake i Norge har han vært medarbeider på Solborg Camphill Landsby ved Hønefoss i flere år, og redigerer for tiden Landsbyliv, tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge. Han underviser Permakultur og er aktiv i Permakultur og Økolandsby-bevegelsen.

.
 
 
 

Benedicte Brun
Benedicte Brun er bachelor i Miljø og naturressurser fra NMBU. Styremedlem i Norsk Permakulturforening og sentral i etablering av landskapspark/matskog på lyngheisenteret på Lygra, samt matskogprosjektet for Bærekraftig liv Landås.
Kristian Flo
Kristian Flo har vært folkehøyskolelærer i 16 år, har drevet restauranten Den Grønne Kafe i Bergen. Han har de siste 12 årene arbeidet med ulike økologiske og bærekraftige prosjekt, og er sentral i etableringen av Bergen Økologiske Landsby. på Osterøy.


Ida Sørheim
Utdanna ashtanga vinyasa yogalærar og gravidyogalærar. 
For tida utdannar ho seg til mediyogainstruktør.