19. - 21. januar 2018:

Økologisk økonomi

- frå vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi

Kurset er avholdt, men vil bli satt opp på nytt.  Du kan allerede nå melde din interesse og bli orientert når ny kursdato er klar. Send oss en epost til info@hardangerakademiet.no


Verda er ikkje lenger tent med dagens økonomiske system der vekst er målet. Vi treng eit skifte frå økonomi prega av konkurranse til økonomi basert på samhandlande fellesskap. Økologisk økonomi, byggjer på idealet om å tene kvarandre. Dette er svært forskjellig frå dagens økonomi, der målet er å tene PÅ kvarandre.

Økologisk økonomi skiljer seg frå mainstream økonomi langs fleire dimensjonar; røyndomsoppfatning, økonomisk system, næringslivspraksis, og menneskjesyn.

Kort sagt handlar det om å gå 

Frå vekst
til utvikling
Frå konkurranse
til samarbeid
Frå globaliseringtil lokalisering
Frå likskaptil rettferd
Frå sentraliseringtil desentralisering
Frå lineære verdikjeder
til sirkulære verdikjeder


Foredrag/tema:

Ove Jakobsen:
1. "Økologisk økonomi, ideologi og utopi."
2. "Borgerlønn."Amsale Temesgen:
"Velferds - og livskvalitetssamfunn."


Are Ingulfsvann:
"Hva er nok, og hvorfor burde nok være bedre enn mer?"


Vivi Storsletten:
"Menneskesyn i økonomien."


Øystein Nystad:

"Nærings - og organisasjonsliv med vekt på miljø - og samfunnsansvar."


Du kan laste ned slides fra seminaret ved å trykke på linkene nedenfor:


Økologisk økonomi, ideologi og utopiVelferds- og livskvalitetssamfunnHva er nok, og hvorfor burde nok være mer enn mer?