19. - 21. januar 2018:

Økologisk økonomi

- fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi
Økologisk økonomi skiller seg fra mainstream økonomi langs flere dimensjoner; virkelighetsoppfatning, økonomisk system, næringslivspraksis, og menneskesyn.

Kort sagt handler det om å gå 

fra konkurranse til samarbeid; 

fra lineære til sirkulære verdikjeder; 

fra vekst i forbruk til økt livskvalitet; 

fra globalisering til lokalisering.


Forelesere:

Ove Jakobsen

Are Ingulfsvann

Øystein Nystad 

Vivi Storsletten

Amsale Temesgen.