Vi er - historisk sett – inne i en svært spennende brytningstid.

Dette gjelder for de fleste fag og områder i samfunnet. Selv vitenskapen snakker om et paradigmeskifte.

Det handler om miljø og klima, befolkningsvekst, jord, vann og mat. Kanskje det viktigste, men minst påaktede skifte, skjer innen landbruket.

Fra det gamle bærekraftige landbruket med hest og menneskekraft via et ikke bærekraftig landbruk med kunstgjødsel, giftige sprøytemidler og «effektive» tunge maskiner, til et framtidsrettet økologisk landbruk basert på naturens eget kretsløp av organiske stoffer og biologiske livsprosesser i en levende jord. Med lette maskiner og minimalt jordarbeid som pløying,etc.

Et seminaret som vi vil blant annet arrangere i 2018-2019:

«Landbruksutvikling fra middelalderen til i dag. 
Økologisk landbruk for framtiden, hva og hvorfor»

«Biologisk dynamisk dyrkning»

«Organisk biologisk dyrkning»

«Matproduksjon i sammenheng med klima, miljø og ressursforvaltning»

«Landbruk, ernæring, kropp og helse»

«om mat og helse» 


Forelesere vi har benyttet:


Arvid Wold
Siv. Agronom og økologisk bonde

Emil Mohr 

Seniorrådgjevar og nestor innan økologisk landbruk.Daan Ente
Økologisk Gartnar med lang erfaring innan Camp Hill landsbyar


Vidar rune Synnevåg 
Arkitekt og økologisk bonde


Eva Fjeldstad 

Homeopat, helseterapeut, og lærar ved Tunsberg medisinske skole.Bhanumathi Natarajan

Botaniker med etnobiologi som spesialfelt.  Elev av Vandana Shiva.