Grupper og medarbeidere

På denne siden gir vi en oversikt over grupper og personer som på ulike måter er en del av/knyttet til Hardangerakademiet. Det følgende er bare en navneliste.  For mer utfyllende biografi om den enkelte person, trykk på nedenstående link.

 


Rådet - pr. mai 2016

Nordisk Fredsakademi opprettet sommeren 2012 et råd bestående av fem medlemmer. Nå er vi i gang med å utvide staben av rådsmedlemmer for å styrke Hardangerakademiet med et omfattende nettverk av akademikere og andre som engasjerer seg i en nødvendig endringsprosess. Hardangerakademiets tverrfaglige og helhetlige bakgrunn gjenspeiles i rådets sammensetning. Rådsmedlemmene vil inspirere og bidra til opprettelse av grupper som utarbeider program for akademiet.

Pr. februar 2016 består rådet av følgende personer med til sammen lang erfaring og bred kompetanse:

 • Alfredsen, Astrid 
 • Andersen, Dag 
 • Ardawatia  Himanshu 
 • Bakke, Åsmund 
 • Bakke, Jostein 
 • Bergsagel, Laila 
 • Boeckel, Jan van 
 • Brekken, Astrid 
 • Czeskleba-Dupont, Rolf 
 • Dahle, Øystein 
 • Dammann, Erik
 • Egge, Christian 
 • Eide, Linda Karen 
 • Eikeland, Per 
 • Ekeland, Tor-Johan 
 • Eklund, Trine 
 • Espeland, Wigdis Jorunn

 • Faldalen, Synøve
 • Galtung, Bjørg Hope 
 • Galtung, Johan
 • Grieg, Kai 
 • Hartveit. Kari 
 • Hartwig, Johanne Margrethe 
 • Haugan, Peter 
 • Haukland, Wenche 
 • Haukeland, Per Ingvar 
 • Haverkamp, Reinhard
 • Helgedagsrud, Anne
 • Ims, Knut 
 • Jakobsen, Ove 
 • Kirkengen, Anna Luice 
 • Kløve-Graue, Valborg 
 • Kvåle, Gunnar 
 • Lexau, Trond 

 • Mohr, Emil 
 • Møller-Hansen, Åse 
 • Natarajananu, Bhanumathi 
 • Rabbe, Sondof 
 • Rawcliffe, John 
 • Skogseth, John 
 • Skrede, Magne 
 • Sollesnes, Magnar 
 • Storsletten, Vivi Marie Lademoe 
 • Synnevåg, Vidar-Rune 
 • Sørensen, Unni 
 • Tingstad, Kirsten Margrethe Kvam 
 • Tribbensee, André 
 • Urban, Susanne 
 • Vetlesen, Arne Johan 
 • Øberg, Jan 
 • Øgaard, Øystein Melvær


Arbeidsgrupper

Hardangerakademiet har ingen ansatte, arbeidet utføres av frivillige, med noen få unntak. De frivillige er organisert i arbeidsgrupper. Gruppeleders navn er merket med fet skrift.

Programgruppe

Johanne Margrethe Hartwig
 Ove Jakobsen
 Kristian Flo

 Leif Johnsen
 Linda Karen Eide
 Magne Skrede
 Reinhard Haverkamp
 Wenche Dorothea Haukland
 Øystein Melvær Øgaard

Søknadsgruppe
økonomisk støtte 

Asbjørn Stavland
 Astrid Alfredsen
 Bodil Andersson
 Kristin Hammerås
 Helge Skurtveit

 Eirik L. Wiken

Driftsgruppe

Steinar Nilsen
 Kari Hartveit
 Kristian Flo

Økonomi og administrasjon 

Bjørg Hope Galtung
 Astrid Alfredsen
 Eli Ekornsæter

Kulturgruppe 

 Johanne Margrethe Hartwig
 Kari Hartveit
 Magne Skrede
 Wenche Dorothea Haukland

 

         

Husgruppe

Kristian Flo
 Kari Hartveit
 Steinar Nilsen
 Vidar-Rune Synnevåg

Samfunn og media 

Leif Johnsen
 Cecilie Styrmoe Stærnes
 Eli Ekornsæter
 Kristin Hammerås
 Monika Hartveit
 Steinar Nilsen
 Øystein Melvær Øgaard
 Ådne Iden Høiland

Hagegruppe 

Hilde Ente
 
Kari Hartveit
 Kristian Flo
 Liv Spilde Espeland
 Ragnhild Gangdal

 Helge Skurtveit                                          Vidar-Rune Synnevåg

Symposiegruppe

Kristin Hammerås
Michael Hertzberg
Øystein Melvær Øgaard
Åse Møller-Hansen