Permakultur – Hva er det?


Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Kort sagt betyr det å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler.  Slik skapes et stabilt og vedvarende system.  Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.  

I fremtiden kan lokale, bærekraftige økologiske matprosjekter være livsviktige.  Allerede har det reddet samfunn i krise i Bolivia under president Morales, og flere andre steder i Latin-Amerika.

Permakultur som begrep ble skapt i Australia, av Bill Mollison.  Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur generelt, altså et mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten.  Hovedmålet med Permakultur er å skape stabile, produktive økosystemer, som som er i pakt med naturen.  For å oppnå dette har Permakultur en del retningslinjer og planleggingssystemer. 

Seminaret egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, for de som vil planlegge sine hus, hager eller småbruk, for de som vil skape en mer miljøvennlig livsstil, og også for de som vil delta i et økosamfunnsprosjekt.  Programmet vil inneholde foredrag, samtaler, gruppearbeid, praktiske oppgaver og film.  Det kreves ingen forhåndskunnskap. Målet er:
•   At deltagerne lærer om hvordan Permakultur-tenkningen kan bidra til gode løsninger.
•   At de får innsikt i Permakultur som verktøy.
•   At de lærer om ulike elementer som må til for å skape en god, helhetlig plan.
•   Nettverksbygging med Permakultur miljøet i Norge og Norden.

Kurset er i regi av: Norsk permakulturforening, Hordaland permakultur lokallag.
Du finner mer informasjon om dem på deres egen nettside: http://www.permakultur.no

Noen ord om kursholderne

Hege Iren Aasdal Wiken har studert folkekunst på Høgskulen i Telemark og matkultur på Vestnorsk Kulturakademi. Hun har tatt flere kurs i forskjellige emner innen permakultur. I 2002 var hun praktikant i Naturlig jordbruk hos Eilif Aas, og kjøpte deretter småbruk i Fyksesund i 2003. På garden har hun arrangert flere kurs og festivaler, blant annet kunstfestivaler, sjølbergarstemne, skoghagekurs, kurs i villmat, kurs i pilfletting. Siden 2014 har Hege vært lærling som Kurvmaker, og har fått Norsk Husflidslag sitt diplom for godt håndverk.  Hun har vært aktiv i Norsk Permakulturforening siden 2013, og er nå leder.  Mer detaljert biografi finner du herEirik Lillebøe Wiken er gartner fra Statens Gartnarskule, med hovedvekt på naturbruk og gartnernæring. Har vært fukuokainspirert Naturlig jordbrukspraktikant hos Eilif Aas. Tok grunnkurs permakultur med Frederica Miller, Marianne Leisner og Helena Von Bothmer.  Har siden tatt flere spesialiserende kurs og har selv holdt tallrike kurs i permakultur.  Mangeårig aktiv medlem av Norsk Permakulturforening, og medstifter av Hordaland Permakultur Lokallag i 2011.  Mer detaljert biografi finner du her

Hege og Eirik Wiken bor sammen med sine barn på småbruket Alvastien i Fykse, Hardanger.  Familien har praktisert bærekraftig livsstil siden 2004.  Livet i skogen og hagen er drivkraften, der håndverk, produksjon og mennesket står i sentrum av helheten og kjærligheten.  Alvastien drives etter permakulturelle prinsipper, og er Norges første LAND senter.  Alvastien har egen nettside

Kristian Flo har vært folkehøyskolelærer i 16 år, har drevet restauranten Den Grønne Kafe i Bergen.  Han har de siste 12 årene arbeidet med ulike økologiske og bærekraftige prosjekt, og er sentral i etableringen av Bergen Økologiske Landsby.  på Osterøy.  Han er aktiv i driften av Hardangerakademiet.  Kristian har vært styremedlem i Norsk Permakulturforening, og var med på etablering av permakultur lokallag hordaland.Benedicte Brun har de siste to årene jobbet mye med skoghageprosjekter i og utenfor Bergen. Praktisk skoghagelandbruk har hun lært fra småkurs, besøk til ulike skoghager i Europa, utprøving og teoretisk selvlæring. Ellers besitter hun en bachelorgrad i Miljø og naturressurser fra NMBU og har tatt grunnkurs i permakultur med Jan Bang.
Benedicte er styremedlem i Norsk Permakulturforening og sentral i etablering av landskapspark/matskog på lyngheisenteret på Lygra, samt matskogprosjektet på Lægdene/Bærekraftig liv Landås.  Hun jobber også som frivillig på Hardangerakademiet i programkomiteen og på kjøkkenet, fremmer plantebasert kosthold, mangfoldig landbruk, matkooperativer, andelslandbruk, direkte demokrati og verdien av andre enn mennesker, samt mennesker.
Dagsorden

Fredag 20. oktober 2017  

17:00 - 18:00 Registrering 

18:00    Introduksjon, kurs kultur, program og logistikk, HA presentasjon. 

19:00    Aftensmat  

20:00    Introduksjon til Permakulturforeningen, Alvastien, Bergen 

økologiske Landsby og Benedikte. 


Lørdag 21. oktober  

08:00     Frokost  

09:00    Introduksjoner    

10:00    Eventyret om de to hønene  

11:00    Pause - kaffe, te 

11.30    Permakultur-prinsippene  

13:00    Lunsj 

14:00    Vandring, observasjon. 

14:30    Skoghage  

15:30    Pause - kaffe, te 

16:00    Film 

18:00    Middag 


Søndag 22. oktober  

08:00    Frokost  

09:00    Design    

13:00    Lunsj  

14:30    Evaluering, veien videre. 

15:30    Hjemreise