Hardangerakademiets seminarrekke 2017 - 2018
Seminarrekken er satt sammen for å gi engasjerte mennesker kunnskap og inspirasjon, håp og tro på en bedre fremtid.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Hardangerakademiets seminarer!  Se program nedenfor.

Hardangerakademiets seminarrekke 2017 - 2018

En skisse til Hardangerakademiets seminarrekke 2017-2018 foreligger her; i første omgang for høstsemesteret, i neste omgang for vårsemesteret.

Vi gleder oss over å kunne tilby også praktisk/kunstneriske kurs i år. Flere følger etter hvert!

SEPTEMBER
8.-10.
Veier til endring - Egenendring, samfunnsendring, systemendring.

Kurset er ment som et introduksjonskurs til Hardangerakademiets grunnkurs. Det beveger seg fra det lille til det store perspektivet, og forsøker å vise hvordan de er bundet sammen med hverandre.  Hvordan kan man påvirke verden mest effektivt ut fra sitt ståsted og mål. Kurset øver kritisk sans og selverkjennelse som vil hjelpe deg å lykkes som "verdensendrer".Kursledere: 
Himanshu Ardawatia
Kristian Flo
Øystein Melvær Øgaard.
23.-24. To kurs:

Lag nytt av gammelt

Helgesamling med omsøm og redesign som tema.  Verden er i ferd med å gjenoppdage gleden ved å reparere ting så de varer lenger, og skapertrangen som ser nye ideer i gamle ting.  Vi håper kurset vil gi deg inspirasjon til å gå i gang hjemme med symaskin og hammer.

Kursleder: 
Marie Tjelta

Healthy diet - healthy planet
Å spise vegetarisk er en effektiv, fornøyelig og miljøvennlig måte å skaffe seg god helse på.  Jo mer vi inkluderer grønne vekster i maten, jo mer bidrar vi til en sunn planet. De fleste asiatiske mat-tradisjoner er preget av dette.  Vi vil lage både nord-indisk og andre typer vegetarkost. 

Kursleder: 
Bhanumathi Natarajan.
OKTOBER13.-15. 

Oppmerksomt nærvær 

Dette seminaret tar for seg hvilken plass øving av oppmerksomt nærvær/mindfulness kan ha på de tre arenaer der fred må skapes. Disse arenaer er:  Mitt forhold til meg selv, mitt forhold til den/de andre og mitt forhold til den verden jeg og vi alle lever i.

"Sivilisasjonens fremtid avhenger av at vi øver den kontemplative pausen. Det er en pedagogisk oppgave, helt fra barnehagen."

(Filosofen Grigorij Pomerants, Moskva 2004)Kursledere: 

Michael de Vibe 

Christian Egge. 


Yoga ved Ida Sørheim.


20.-22. 
Permakultur
Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur generelt, altså et mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten. Hovedmålet med Permakultur er å skape stabile produktive økosystemer, som fungerer og som er i pakt med naturen, og samfunnsformer som er gode for menneskene.

Kursledere: 

Jan Bang, 

Hege og Eirik Wiken

Kristian Flo.


NOVEMBER
3.-5.
Veier til fred 
Om dialog, forsoning og fredsbygging.
Om alternativ sikkerhetspolitisk tenkning.
Kan Norge bli en fredsnasjon?  Hvordan skapes fredskultur?

Kursledere: 
Ingeborg Breines
Hedda Langemyr
Steinar Bryn.
24.-26. To kurs:
Økologisk økonomi - Kretsløpsøkonomi
Økologisk økonomi skiller seg fra mainstream økonomi langs flere dimensjoner; virkelighetsoppfatning, økonomisk system, næringslivspraksis, og menneskesyn.
Kort sagt handler det om å gå fra konkuranse til samarbeid; fra lineære til sirkulære verdikjeder; fra vekst i forbruk til økt livskvalitet; fra globalisering til lokalisering.

Kursledere: 
Ove Jakobsen
Are Ingulfsvann
Øystein Nystad
Vivi Storsletten
Amsale Temesgen.

Alternativ julemat.
Er det mulig å tenke seg julemat som er like god, like høytidstemt og like fellesskapsbyggende uten å bruke kjøtt?

Kursleder: 

Anne Kristin Moen.

Program våren 2018

9. - 11. 
februar
Bærekraftig utvikling


Forelesere:
Himanshu Ardawatia
Ove Jakobsen
Jostein Hertwig
Trond Lexau
9. - 11. 
mars
Økologisk landbruk
Bare en levende frisk jord kan avle friske planter, dyr og mennesker.

Forelesere:
Vidar-Rune Synnevåg
Eva Fjellstad
Emil Mohr
Reidun Pommeresche
20. - 22. 
april
Økosofisk naturnærvær


Kursleder:
Per Ingvar Haukeland
4. - 6. 
mai
Barndom
Vårt ansvar for fremtiden begynner med ansvar for barndommen.  Vi bruker Margreth Olins film "Barndom" som utgangspunkt for å se på barndommens kår fra flere innfallsvinkler.

Forelesere:
Arne Johan Vetlesen
Per Bjørn Foros
Magne Skrede
Johanne M. Hartwig
11. - 13. 
mai
Praktisk jordbruk
Vi forbereder markens grøde

Kursledere:
Hilde og Daan Ente