Hardangerakademiets seminarrekke for 2017 - 2018

er satt sammen for å gi engasjerte mennesker kunnskap, inspirasjon, og tro på at fremtiden kan bringe positive endringer. Seminarene vil ta utgangspunkt i forskjellige tema og tilnærminger til hvordan vi mennesker skal kunne arbeide sammen for en verden i balanse der det er mulighet for fred, rettferdighet og gode livsvilkår for alt liv. Hvordan kan menneskene leve og bo, håndtere konflikter, dele tjenester, forvalte verdier og ressurser?
Trykk på bildet for å se fullstendig program for 2017 - 2018

Program våren 2018

19. - 21. 
januar

Økologisk økonomi - Kretsløpsøkonomi
Økologisk økonomi skiller seg fra mainstream økonomi langs flere dimensjoner; virkelighetsoppfatning, økonomisk system, næringslivspraksis, og menneskesyn.
Kort sagt handler det om å gå fra konkurranse til samarbeid; fra lineære til sirkulære verdikjeder; fra vekst i forbruk til økt livskvalitet; fra globalisering til lokalisering.

Forelesere: 
Ove Jakobsen
Are Ingulfsvann
Øystein Nystad 
Vivi Storsletten
Amsale Temesgen.
9. - 11. 
februar
Bærekraftig utvikling
FN har formulert 17 bærekraftmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.  Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.  Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:  

   1) Klima og miljø

   2) Økonomi

   3) Sosiale forhold

Målene er ikke vanskelig å forstå, men veiene mot dem kan innebære mange dilemmaer, og de krever mye nytenkning.  På dette seminaret vil vi presentere og drøfte erfaringer fra bestrebelser på å nå målene.Forelesere:
Himanshu Ardawatia
Ove Jakobsen
Jostein Hertwig
Trond Lexau
9. - 11. 
mars
Økologisk landbruk
Bare en levende frisk jord kan avle friske planter, dyr og mennesker.

Forelesere:
Vidar-Rune Synnevåg
Eva Fjellstad
Emil Mohr
Reidun Pommeresche
20. - 22. 
april
Økosofisk naturnærvær


Kursleder:
Per Ingvar Haukeland


4. - 6. 
mai
Barndom
Vårt ansvar for fremtiden begynner med ansvar for barndommen.  Vi bruker Margreth Olins film "Barndom" som utgangspunkt for å se på barndommens kår fra flere innfallsvinkler.

Forelesere:
Arne Johan Vetlesen
Per Bjørn Foros
Magne Skrede
Johanne M. Hartwig
11. - 13. 
mai
Praktisk jordbruk
Vi forbereder markens grøde

Kursledere:
Hilde og Daan Ente