Program for Hardangerakdemiet 2020

Våren 2020 er det planlagt tre seminar, i tillegg til fredssymposiet i august. Flere detaljer vil komme til etterhvert som arrangementene nærmer seg, og nye seminar kan settes opp i tillegg til de hittil annonserte.  


Følg med!


Seminar som er avholdt vil komme opp i høyre spalte med nedlastbare filer fra seminaret.