Hardangerakademiets seminarrekke for 2017 - 2018

er satt sammen for å gi engasjerte mennesker kunnskap, inspirasjon, og tro på at fremtiden kan bringe positive endringer. Seminarene vil ta utgangspunkt i forskjellige tema og tilnærminger til hvordan vi mennesker skal kunne arbeide sammen for en verden i balanse der det er mulighet for fred, rettferdighet og gode livsvilkår for alt liv. Hvordan kan menneskene leve og bo, håndtere konflikter, dele tjenester, forvalte verdier og ressurser? Trykk på bildet for å se fullstendig program for 2017 - 2018

April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 Seminar 20/04/2018 21 Seminar 21/04/2018
22 Seminar 22/04/2018 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 Seminar 04/05/2018 5 Seminar 05/05/2018

Seminar

20/04/2018