Foredrag - plansjer - skrifter - bøker

Vi vil gjerne gjøre foredrag og kompendier fra våre kurs og seminar tilgjengelig for allmennheten.

Vi arbeider blant annet med å opprette en Youtube-kanal og en nettbutikk, men vi er ikke helt i mål enda.  Følg med!  I mellomtiden vil du finne noe av materialet på denne siden. Innhold og sammensetning er foreløpig noe tilfeldig, men vi lover å forbedre oss!

Hvis du føler at du har noe å bidra med for å nå dette målet raskere eller på en bedre måte er vi svært interesserte i å høre fra deg.  Hardangerakademiet er hovedsakelig basert på frivillig innsats, og tid og ressurser er et knapphetsgode.

Berekraftig utvikling  Kva er berekraft og kva er utvikling?

JosteinHardangerakademiet feb 2018.pptx

Foredrag - Grunnkurs  2016/ 2017

POLITISK MØTE med Frank Aarebrot .Landsbydagen laurdag 3. juni kl 14:00
Politikarar svare på spørsmål om fred. Utspørjar professor Frank Aarebrot.


ØKONOMI, NATUR OG SAMFUNN ꟷ Når mennesket blir viktigst
Grunnkursets 2. seminar 28. -  30. oktober 2016 

2 av helgens foredrag ved Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Nord Universitet: 

Økologisk økonomi - I morgen skal vi gjøre noe annet

Økologisk økonomi - Ideologi eller utopi

En venn - og en kjempe - har forlatt oss!

Edvard Vogt 14.06.1923 - 10.10.2016

Minneord ved Johan Galtung

Minneord ved Johanne M. Hartwig

Sommersymposium 2016

29.- 31. juli 2016 
Sommersymposium

31. juli- 01. aug. 2016
Fordypningskurs

Prof. Johan Galtungs foredrag ved symposiet:
Johan Galtung: State of the World 2016.pdf
Johan Galtung: Syv veier til et livssyn.pdf

Prof. Ove Jakobsens foredrag, henholdsvis fra symposiet og fordypningskurset:
Ove Jakobsen: Symposium 2016
Ove Jakobsen: Samfunnsutvikling- To fremtidsbilder

Artikler fra foredragsholder ved symposiet Dr. Vandana Shiva, indisk fysiker, økolog, forfatter og aktivist: 
Navdanya , for courses at Earth University  
Global campaign for Seed Freedom, including details of Monsanto tribunal 
Terra Viva :our Soil, our commons ,our future  
Article on new Militarised GMO technologies of Extermination 

Foredrag- Grunnkurs 2015/2016


 12. - 14. februar 2016
 
Jakten på fremskrittet i medisinen – et refleksjonsseminar

Dette var et svært interessant seminar. Vil du studere mer på egenhånd?
 Her er TenkeTankens referanser.

9. - 11. oktober 2015
 
Hvordan i all verden kan vi leve sammen?

Frederica Miller, gaia-arkitekt:
 Permanent kultur
 
Bærekraftig urban landsby - Hurdal

Peter M. Haugan, UiB:
Bærekraftige energitjenester for alle – hvordan komme dit?

18. - 20. september 2015
ØKONOMI OG SAMFUNN - når mennesket blir viktigst

Severin Ingulfsvann
Førsteamanuensis / Associate Professor
Senter for økologisk økonomi / Handelshøgskolen Universitetet i Nordland
Kritisk blikk på etablert økonomi

Kriminalisering og avskaffelse av krig

- om å fjerne årsaker til krig
 
- om å fjerne krig som institusjon

Foredrag av Johan Galtung på Litteraturhuset i Bergen 20. april 2015. 

Klikk på symbolet nederst til høyre på filmens menylinje for å vise video i full skjerm. 

 

 

Lynkurs i Galtungs fredsfilosofi 

Ut fra et radiointervju med Johan Galtung sendt på NRK, har Leif Rune Løland laget et humørfylt lynkurs med 15 punkter. Publisert med tillatelse. Det er store lydfiler, så beregn tid til å laste ned før du kan spille av.

      DEL 1

 • Jondal og kommunesammenslåing
 • Stikk til ekspertene
 • Galtungs metode i konflikthåndtering
 • Den gamle mannen - 84 år - setter sin lit til ungdommen
 • Spørsmål om han er en arrogant jævel

      DEL 2

 • Norske bombeflygere
 • Snakk med folk i stedet for å kalle dem terrorister
 • IS har gjort grusomme ting. Vi må forstå målene deres
 • Forslag til å løse konflikten mellome Israel og nabolandene
 • En annen grensekonflikt som ble løst

      DEL 3

 • Russland frigjorde Norge fra nazistene
 • Galtung går tilbake til Napoleon og finner en tilsvarende grunn til å takke russerne for at Norge ble et fritt land og fikk sin grunnlov 17. mai 1814
 • Om sveitsiske klokker og Putin
 • Hva som egentlig skjedde da den bergenske statsministeren i 1905 forseglet avtalen om å oppheve unionen mellom Norge og Sverige.

      LYDFILER: