Sommersymposier

Symposium 2017: Nytt fra østfronten - "Untold stories"


Påmelding
Du melder deg på symposiet ved å fylle ut skjemaet på vår Påmeldingsside

Deltakeravgift
Kursavgiften i år er kr 2050,- 

Prisene inkluderer alle foredrag, og alle måltider unntatt frokost.  Overnatting med frokost kommer i tillegg, og tilbys så langt plassen rekker. Se nedenfor.  Frokost kan kjøpes i tillegg for de som ikke bor på Jonatunet.

Det er også mulig å betale for enkeltforedrag - 200 pr stykk. Måltider er da ikke inkludert.  


Vi ønsker ikke at noen skal unnlate å delta på grunn av økonomi. Hvis du er student og/eller synes prisen er mer enn du har råd til, tilbyr vi et begrenset antall plasser til kr 1000,- og med fri overnatting, hvis du har anledning til å bidra med dugnad før og/eller etter arrangementet, eller på annen måte.  Ta kontakt for å avtale nærmere.
 
Overnatting
Hardangerakademiet tilbyr overnatting så langt passen rekker. Bestilling av overnatting skjer i forbindelse med påmelding.  
Priser for overnatting finner du her.

Sommersymposium 2016


Starter fredag 29. juli kl 18:00 og avslutter søndag 31. juli kl 14:00

«State of the World»
Johan Galtung: Basert på verdens store utfordringer, ser vi med spenning og forventning fram til Galtungs årlige foredrag: «State of the world».

Det øvrige programmet vil være preget av rettferdig fordeling, kretsløpsjordbruk og økonomi. Dette er brennbare tema, og betydningsfullt for å oppnå fred i verden og for å berge vårt klima og livsgrunnlag.

Globalt
Dr. Vandana Shiva har bekreftet at hun kommer. Vandana Shiva er en verdenskjent indisk fysiker, økolog, forfatter og aktivist. Hun vant den «alternative fredsprisen» Right Livelihood Award 1993. Shiva er leder for Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy i New Delhi, India.

Nordisk
Ove Jakobsen og Jostein Hertwig : Fremtidsbilder av et «livskvalitetssamfunn». Fremtidsbildene utvikles og begrunnes innenfor en organisk virkelighetsoppfatning. En ny økologisk økonomi forutsetter endringer på system nivå, næringslivspraksis og på individuelt nivå.

Fremtidsbildene blir belyst gjennom eksempler inspirert av Rudolf Steiners landbrukskurs om menneskets forhold og forbindelse til naturen

· Tregrening innenfor landbruk og matsektoren

· Lokale matklynger basert på kretsløpsprinsipper og Triple Helix. Eks.fra Södertälje, Sverige

· FN sin satsing på bærekraftige matsystemer.
· Det nystartede internasjonale initiativet « Organic Food System program»

Det blir også dialoggrupper.

Lokalt
Bærekraftige Liv på Landås:  Representanter vil fortelle om den landsomfattende bevegelsen de har satt i gang.  De har tro på at det finnes løsninger i et lokalsamfunn, som kan hjelpe oss på veien mot en mer bærekraftig hverdag.  I Bærekraftige Liv ønsker de å løfte hverandre ut av handlingslammelsen og inspirere til lavere forbruk, naturvennlige handlinger, arbeide sammen for klimaet og gode fellesskapsløsninger. De vil også holde en workshop i løpet av symposiet og inviterer alle lokalsamfunn som søker inspirasjon til å opprette noe lignende.

Kunstnerisk
Benedicte Maurseth
& Stein Urheim vil gi oss musikalske opplevelser.

- Det vil være mulig å melde seg på enkeltforedrag om ønskelig. Kr. 200,- for 1 foredrag og Kr. 100,- pr. foredrag utover det første. Kontant betaling ved oppmøte. 

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen
Hardangerakademiet