Symposium 2017: Nytt fra østfronten - "Untold stories"


Påmelding
Du melder deg på symposiet ved å fylle ut skjemaet på vår Påmeldingsside

Deltakeravgift
Kursavgiften i år er kr 2050,- 

Prisene inkluderer alle foredrag, og alle måltider unntatt frokost.  Overnatting med frokost kommer i tillegg, og tilbys så langt plassen rekker. Se nedenfor.  Frokost kan kjøpes i tillegg for de som ikke bor på Jonatunet.

Det er også mulig å betale for enkeltforedrag - 200 pr stykk. Måltider er da ikke inkludert.  


Vi ønsker ikke at noen skal unnlate å delta på grunn av økonomi. Hvis du er student og/eller synes prisen er mer enn du har råd til, tilbyr vi et begrenset antall plasser til kr 1000,- og med fri overnatting, hvis du har anledning til å bidra med dugnad før og/eller etter arrangementet, eller på annen måte.  Ta kontakt for å avtale nærmere.
 
Overnatting
Hardangerakademiet tilbyr overnatting så langt passen rekker. Bestilling av overnatting skjer i forbindelse med påmelding.  
Priser for overnatting finner du her.

Fordypningskurs

Like etter symposiet er det anledning til å delta på nedenstående to fordypningskurs.  Det er separate kurs med egen pris og påmelding, men det er rabatter å hente for dem som ønsker å ta alle kursene etter tur.

Fordypningskurs: Fred-utvikling-miljø sett ovenfra som et hele