3. - 5. november 2017: 

Vegar til fred  

Seminar om dialog, forsoning og fredsbygging. Konflikter i verden i dag, og hindringer for fred. Noreg sin utenrikspolitiske deltaking.  Korleis kan Noreg verte ein fredsnasjon?

Seminaret er avholdt, men vil bli satt opp på nytt.  Du kan allerede nå melde din interesse og bli orientert når ny dato er klar.  Send oss en epost til info@hardangerakademiet.no


Trykk her for kursplakat for nedlasting

Program:  (For fullstendig dagsorden, sjå lengre nede på sida)

Johan Galtung vil presentere en oversikt over konflikter i verda, og mogelege forslag til løysing.  Galtung vil vere med oss via Skype søndag formiddag. 

Markus Frislied og Ask Johannes Grande vil delta på vegner av Changemaker sitt politiske utval for fred.  Dei arbeider for tida med ein ny stor kampanje om norsk eksport av militært materiell.

Du kan laste ned slides og tekster fra seminaret ved å trykke på linkene nedenfor:


Sammenfatning av kafeborddialog om fredsdepartement


Noen ord om foredragsholderne:


Ingeborg Breines
født i 1945, er cand philol. fra UiO og har en maitrise i filosofi fra universitetet i Nantes. Hun har vært konsulent for Forsøksrådet for skoleverket, generalsekretær i Den norske Nasjonalkommisjon for UNESCO og kvinnekoordinator og deretter direktør for programmet Kvinner og fredskultur ved UNESCOS hovedkontor i Paris. Dessuten har hun vært direktør for UNESCOS kontor i Islamabad og Geneve før hun ble daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap.Hun gikk ifjor av etter to perioder som co-president for verdens eldst fungerende fredsorganisasjon, International Peace Bureau.Ingeborg Breines er en aktiv fredsbygger og forfatter. Hun har redigert og vært medforfatter av bøker og skrevet en rekke artikler om fredskultur, kvinnekultur og utdanning og holder foredrag og seminarer nasjonalt og internasjonalt.Steinar Bryn
født i 1954,er seniorrådgiver ved Nansen Dialogsenter. Han har i 20 år ledet Nansen Dialog arbeidet på Vest Balkan.
Han har vært knyttet til Nansenskolen fra 1976, først som lærer og rektor, avbrutt av studier i USA. ved universiteter i Winsconsin og Minnesota. Han skrev sin doktorgrad om amerikaniseringen av Norge. På Balkan støttet han utviklingen av 10 Nansen Dialogsentre. Han planla og gjennomførte interetniske dialog- og forsoningsseminarer både på Lillehammer og i ex-Jugoslavia. Sammen med Nansen Dialognettverk er Steinar Bryn blitt nominert til Nobels fredspris i 8 år på rad. Han er kanskje den av fredsarbeiderne med mest direkte erfaring fra forsoningsarbeid. Han har fasilitert over 300 seminarer, i fem år satt deltagerne 3 måneder av gangen. De siste tre årene har han besøkt Ukraina 13 ganger i et forsøk på å spre dialogkultur som alternativ til deling av landet.Hedda Bryn Langemyr
har tatt internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Hun har ledet Norges Fredsråd i 9 år og har mange års erfaring og arbeid rundt Norges sikkerhets - og forsvarspolitikk og utenrikspolitikk i det hele tatt. Hun er en aktiv og meget dyktig debattant og skribent.Hun er bl.a. opptatt av Norges forsvarsevne og av vår deltakelse i internasjonale operasjoner. Å skape mer åpenhet i vår utenriks - og sikkerhetspolitikk, er et område hun har lagt ned mye arbeid i .Johan Galtung
var verdens første professor i freds- og konflikt-forskning. Han har grunnlagt det internasjonale Transcend-nettverket for fred og utvikling" og arbeider ved siden av sitt forfatterskap aktivt med konfliktløsning over hele verden. Galtung er kjent for sin velutviklede formuleringsevne og mot til å krysse faglige grenser. Han er også kjent for sine mange utradisjonelle standpunkter og til dels utopiske løsningsforslag.